Violette Guler?dder - NaFoCo

Nyt forskningsprojekt kan bane vej for et farvel til kunstige farver i mad

Periode
5 ?r
Innovationsfonden
14,7 mio. kr.
Samlet budget
21,3 mio. kr.

Med udgangspunkt i violette guler?dder vil forskningsprojektet NaFoCo g?re det muligt at erstatte flere kunstige farvestoffer i f?devarer med naturlige farvestoffer baseret p? gr?ntsager. Innovationsfonden har investeret knap 15 millioner kroner i projektet.

Forbrugere over hele verden eftersp?rger i stigende grad f?devarer uden kunstige tils?tningsstoffer, ligesom vegetariske og veganske f?devarel?sninger vinder st?rkt frem b?de i Danmark og resten af verden. Det ?ger behovet for naturlige og rent vegetabilske f?devarefarver. ?

Overgangen til naturlige farver begr?nses imidlertid af, at disse farver i mange tilf?lde er sensitive over for lys, varme og pH samt af begr?nsede farvenuancer og h?j pris.

Stor b?rsvirksomhed og universitet kombinerer kompetencer

I forskningsprojektet NaFoCo vil Aarhus Universitet sammen med virksomheden Chr. Hansen Natural Colors A/S bruge klassisk plantefor?dling, nye for?dlingsteknikker og dyrkningstekniske metoder til udvikling og optimeret produktion af r?varer, der er specifikt rettet mod fremstilling af naturlige farvestoffer til f?devarer.

- Hos Chr. Hansen har vi omfattende viden om, hvordan strukturen i pigment-molekyler p?virker farveegenskaberne i f?devarer. Sammen med Aarhus Universitets ekspertise inden for genetisk regulering og milj?p?virkning af pigment-syntese i planter og pigmenters stabilitet, giver det unik mulighed for at udvikle nye og bedre naturlige farver til f?devarer, som kan produceres med f?rre ressourcer, siger Bjarne J?rnsg?rd, som er Crop Science Manager hos Chr. Hansen Natural Colors A/S.

Violette guler?dder kan v?re l?sningen

I projektet s?ttes der s?rligt fokus p? farver i spektret fra bl? og violet over ren r?d til oranger?de nuancer med forbedrede stabilitetsegenskaber i forhold til de eksisterende l?sninger.

Projektet arbejder med violet gulerod som modelafgr?de, fordi disse guler?dder naturligt indeholder farvestoffer med potentiale til at d?kke det ?nskede farvespektrum. Samtidig er det en meget produktiv afgr?de, og dermed kan det blive muligt at s?nke prisen, s? den bliver et reelt og acceptabelt alternativ til kunstige f?devarefarver.

Danmark har en meget effektiv gulerodsproduktion, og i dag produceres guler?dder p? 2.194 ha, heraf n?sten halvdelen ?kologisk. Violette guler?dder til produktion af f?devarefarver kan v?re en interessant ny afgr?de for de danske landm?nd.

Efter projektets afslutning vil man kunne skalere den udviklede l?sning til andre plantearter.

NaFoCo er et samarbejde mellem f?devareingrediensvirksomheden Chr. Hansen Natural Colors A/S, Institut for Molekyl?rbiologi og Genetik samt Institut for F?devarer, begge ved Aarhus Universitet.

?

Om partnerne

Chr. Hansen Natural Colors A/S er global markedsleder inden for naturlige farvestofl?sninger til f?devareindustrien. Virksomheden er en del af det b?rsnoterede selskab Chr. Hansen Holding A/S og har hovedkontor i Danmark. St?rke R&D centre og applikationslaboratorier rundt i verden hj?lper virksomhedens kunder, multinationale s?vel som mindre f?devarevirksomheder, med at erstatte deres eksisterende kunstige farvestoffer med naturlige l?sninger og opn? pr?cis det rigtige farvematch, -kvalitet og -stabilitet.

Aarhus Universitet, Forskergruppen Afgr?degenetik og Bioteknologi under Institut for Molekyl?r Biologi og Genetik udf?rer molekyl?r forskning p? afgr?deplanter. Forskergruppen er lokaliseret p? Forskningscenter Flakkebjerg og har her opbygget kompetencer og logistik til karakterisering og modulering af planters naturlige farveindhold. ?

Aarhus Universitet, Forskergruppen Differentierede og Biofunktionelle F?devarer under Institut for F?devarer udf?rer forskning p? afgr?deplanter og f?devareprodukter og ingredienser fra disse. Forskergruppen er lokaliseret p? Forskningscenter ?rslev indtil 1. november 2019 og derefter ved Agro Food Park i Skejby ved Aarhus. Gruppen har opbygget kompetencer p? karakterisering af frugt og gr?nsagers naturlige farveindhold og betydningen af forarbejdning p? kvaliteten af disse.?

Aarhus Universitet, Forskergruppen F?devare Kemi og Teknologi under Institut for F?devarer fokuserer p? f?devarekvalitet og -stabilitet. Naturlige farvestoffer og deres stabilitet er en del af gruppens forskningsomr?de og inkludere bl.a. brug af h?jt avanceret massespektrometrisk og spektrofotometrisk udstyr. Forskergruppen er lokaliseret p? Forskningscenter Foulum indtil 1. november 2019 og derefter ved Agro Food Park i Skejby ved Aarhus.

NaFoCo-projektet vil blive integreret i Aarhus Universitets tv?rfaglige Center for Innovative Food Research (iFood).

?

Kontakt

Bjarne J?rnsg?rd, Crop Business Manager, Chr. Hansen Natural Colors A/S
Tlf: 60 35 23 34, Mail: dkbjjo@chr-hansen.com

Jens Bomholt, presse- og mediechef, Innovationsfonden
Tlf: 61 90 50 45, Mail: jens.bomholt@innofond.dk