Climate Feed - Sukkertang

Tang i foderet skal reducere drivhusgasser fra malkek?er

Periode
4 ?r
Innovationsfonden
11,7 mio. kr.
Samlet budget
17 mio. kr.

Tang kan v?re med til at begr?nse landbrugets udledning af drivhusgasser. Det er m?let for forskningsprojektet Climate Feed, som med st?tte fra Innovationsfonden skal udvikle fodertilskud med tang, som kan reducere k?ers udledning af drivhusgasser.

Landbrugets udledning af CO2 og drivhusgasser udg?r hele 20 procent af Danmarks samlede CO2-udledning. En stor andel af denne klimabelastende udledning kommer fra dr?vtyggende k?er, som hver is?r b?vser ikke mindre end 5-700 liter metan op i d?gnet.

Det vil en r?kke danske forskere og virksomheder i f?llesskab lave om p?. Med st?tte fra Innovationsfonden vil forskerne udvikle et fodertilskud til k?er best?ende af tang, som kan h?mme dannelsen af metangas i k?ernes maver.

Mange milj?fordele ved tang

- Brun-, gr?n- og r?dalger fra nordiske farvande indeholder forskellige bioaktive stoffer, bl.a. tanniner og antioxidanter, som kan stoppe udviklingen af metan i k?ernes vom. M?let er at udvikle et fodertilskud til kv?get med nordiske tangarter, som i afm?lte m?ngder kan give en dokumenteret effekt p? kv?gets udvikling af metan, siger projektlederen, faglig leder Anne-Belinda Bjerre, Teknologisk Institut. ?

I projektet skal der udvikles metoder til at dyrke og efterf?lgende behandle tang til et f?rdigt forarbejdet fodertilskud i form af t?rret pulver eller piller, som landmanden let kan tils?tte foderet. Produktet skal have et kendt og stabilt indhold af de aktive stoffer, som reducerer udledningen af drivhusgasser fra kv?get, uden det g?r ud over m?lkeydelse samt m?lkens smag og kvalitet.

- Tang har mange fordele. Det produceres p? havet og kr?ver hverken g?dning eller ferskvand. Til geng?ld opsamler tang, n?r det vokser, en del af de n?ringsstoffer, som er udledt i havet fra land- og havbrug. P? den m?de f?r vi b?de et renere havmilj? og et mere b?redygtigt produktionssystem, siger Anne-Belinda Bjerre.?

Der er flere lovende tangarter i danske farvande

Tangarterne, som skal anvendes i projektet, skal udv?lges blandt de 400 tangarter, der findes i danske farvande. Projektdeltagerne har dog allerede fokus p? enkelte lovende arter. Bl.a. store brunalger, som allerede dyrkes b?de i Danmark og n?r F?r?erne hos firmaet Ocean Rainforest.

Firmaet Dansk Tang vil sammen med Aarhus Universitet deltage i udv?lgelsen af de bedste tangarter og dyrkningsmetoder. De udvalgte arter skal bearbejdes i Danmark af bl.a. Vilofoss og DLG. Herefter skal en testbes?tning af malkekv?g have tilskuddet af tangpulver, samtidig med at Teknologisk Institut, Aarhus Universitet og SEGES dokumenterer reduktionen i metan-udledning fra k?erne.

Firmaet Vilofoss, som ejes af DLG og dermed af danske landm?nd, har fabrikker i 15 europ?iske lande, og vil st? for kommercialisering af det f?rdige tilskudsfoder og mineralblanding med tang, med dokumenteret effekt p? drivhusgasudledning fra k?er.

Mejeriet Naturm?lk vil v?re f?rst med ?kologisk m?lk i Danmark produceret med tang-tils?tning i foder. Det forventes, at landm?nd, der leverer til andre mejerier, hurtigt vil anvende tangproduktet som fodertils?tning. Tangtilskuddet kan ogs? have andre positive effekter, herunder et lavere foderforbrug hos kv?get, fordi der ikke tabes energi i form af metan.

Teknologisk Institut vurderer, at det er realistisk, at nordiske tangfarme vil kunne dyrke et areal p? st?rrelse med Bornholm. Det vil kunne forsyne ca. 40 procent af k?erne i de seks st?rste m?lkeproducerende EU-lande og dermed g?re, at m?lken kan produceres mere klimavenligt. ?

Om partnerne

  • Teknologisk Institut, projektleder: Skal ud over projektledelsen st? for test af tangproduktet i en malkekv?gsbes?tning i praksis.
  • Aarhus Universitet: Skal st? for udv?lgelse af tangarterne og udvikle dyrkningsmetoder i de nordiske farvande. Desuden skal Aarhus Universitet lave fors?g med foderproduktet i laboratorie- og pilotskala, ligesom universitetet skal vurdere milj?effekter og ?konomi.
  • Vilofoss: Skal udvikle og producere tang-ingredienserne med metan-reducerende virkning. Vilofoss er et datterselskab af DLG, som skal viderebearbejde tangingredienserne til f?rdigt produkt.
  • DLG: Skal producere det f?rdigudviklede vitamin-mineral-tang-produkt, og rulle det f?rdige produkt ud via deres fabrikker fordelt i europ?iske lande og resten af verden.
  • Ocean Rainforest, ved F?r?erne. Skal producere nogle af tangarterne. Ocean Rainforest producerer i dag store m?ngder til f?devarer.
  • Dansk Tang, Odsherred: Leverer i dag tang til restauranter og har et stort kendskab til de forskellige arter og muligheder for at dyrke dem.
  • DryingMate: Skal st? for t?rring af tangen.
  • Naturm?lk: Skal udarbejde en b?redygtig afs?tningsstrategi.
  • SEGES – landbrugets innovations- og videnscenter: Skal blandt andet v?re med til at f? projektets viden og resultater videre ud til m?lkeproducenterne.
  • University of Waikato (New Zealand): Skal medvirke til screening af tangarter og til udvikling af dyrkningsmetoder af udvalgte tangarter.

?

Kontakt

Anne-Belinda Bjerre, faglig leder, Teknologisk Institut.
Mobil 7220 2912, mail: anbj@teknologisk.dk

Thorkild Qvist Frandsen, Centerchef, Teknologisk Institut
Mobil 7220 2516, mail: tqf@teknologisk.dk

Line Skouboe, kommunikationsr?dgiver, Innovationsfonden
Mobil 61 90 50 39, mail: line.skouboe@innofond.dk