Kick-off for nye Erhvervs-ph.d. projekter

Event
Tirsdag d. 18. februar 2020
Tid
10.00 - 14.00
Sted
Scandic K?dbyen, 3A Skelb?kgade, 1717 K?benhavn

Opstartsm?de for alle nye, godkendte Erhvervs-ph.d.-projekter.?Arrangementet har til form?l at forberede projektparterne til et vellykket og godt samarbejde samt give deltagerne mulighed for at netv?rke p? tv?rs af de deltagende projekter, der alle har f?et bevilling fra Innovationsfonden.

?

Hvem skal deltage?

 • Erhvervs-ph.d'en
 • hovedvejlederen i virksomheden
 • hovedvejlederen p? universitetet deltage?

Alle deltagere skal tilmeldes med angivelse af navn og de ?vrige oplysninger, der er angivet i?tilmeldingsblanketten.

Vejledere er ikke automatisk tilmeldt, fordi kandidaten har tilmeldt sig. I kan enten tilmelde jer hver for sig, eller én kan tilmelde alle deltagere fra?projektet.

Er du bosat i udlandet eller har deltaget i et kick-off indenfor de sidste tre ?r, beh?ver du?ikke?deltage.

Form?let er, at:

 • kl?de projektparterne p? til et godt samarbejde
 • give mulighed for at netv?rke p? tv?rs af projekterne
 • lade Innovationsfonden m?de de projekter, vi har investeret?i.

Programmet inkluderer forskellige aktiviteter, der ruster til et godt?samarbejde?og?giver?indblik i?andres gode idéer til samarbejde?og projektindhold.

I skal bl.a.?vise jeres projekt ved en poster session. I skal ikke holde opl?g om posteren, men v?re til r?dighed for andre, der gerne vil h?re n?rmere om projektet (se guide til?nedenfor).

Program

09.00 - 10.00?Registration

10.00 - 10.15 Welcome - why are we?meeting?today?

10.15 - 10.20 Learn from the best – watch movie clips with good advice from Industrial PhD?partners

10.20 - 10.50 Poster session – communicate your project and identify?peers

10.50 - 10.55 Learn from the best – watch movie clips with good advice from Industrial PhD?partners

10.55 – 11.05 Introduction to the Industrial PhD course

11.05 - 12.00?Live through the Industrial PhD experience and solve critical Industrial PhD dilemmas by playing Trilemma – The Industrial PhD Board Game?(1.?round)

12.00?- 12.45?Eat a nice lunch and?network

12.45?- 13.40 Live through the Industrial PhD experience and solve critical Industrial PhD dilemmas by playing Trilemma – The Industrial PhD Board Game?(2.?round)

13.40 - 14.00 Stay and have?a meeting with your project?partners?(optional).

(small changes in the program may occur).

Medbring dit projekt p? en poster

Hvert projekt skal undervejs p? m?det vise projektet under en poster?session.?Posteren skal b?de medbringes fysisk til Kick-off-m?det og sendes til erhvervsforsker@innofond.dk?forinden.

Posteren skal indeholde:

 • Projektfakta
  Projektparter og titel – karakteristika om virksomhed, universitet/institut og studerende samt billede af den studerende, s? interesserede kan finde vedkommende blandt?deltagerne
  ?
 • Problem og l?sning
  Hvilket problem l?ser dit projekt?
  Hvad er dit projekts forskningsbidrag?
  Hvad er dit projekts forretningsm?ssige og kommercielle potentiale?
  Hvad er dine specifikke forskningsm?ssige- og forretningsm?ssige?udfordringer?
  ?
 • Andre relevante fakta og/eller best practice
  Andre relevante fakta og/eller dit bedste r?d til at gennemf?re et succesfuldt projekt som Erhvervs-ph.d.?

Posteren skal A3-format, dvs. 29,7 cm x 42 cm. De vil blive h?ngt op med?elefantsnot.