BioMatch - Partnerskaber for en b?redygtig fremtid

Event
Ons. d. 22. jan.
Time
12.00-15.30
Place
Stakladen, Fredrik Nielsens Vej 2-4, 8000

Institut for Bioscience og Innovationsfonden ?nsker at fyre op under tv?rg?ende samarbejder inden for klima, milj?, naturressourcer, gr?n v?kst og b?redygtig produktion. Derfor inviterer vi?virksomheder, fonde, organisationer og myndigheder til at deltage i vores faglige netv?rksdag, BIO Match.?

Kom og v?r med, n?r Connie Hedegaard s?tter dagsordenen, h?r om fundingmuligheder hos Innovationsfonden og i EU’s nye Horizon Europe, og tag hul p? samarbejdet om en b?redygtig fremtid med de engagerede forskere p? Bioscience.

Dit udbytte af BIO Match

Til BIO Match f?r du og din arbejdsplads mulighed for at skabe nye relationer og dr?fte sp?ndende muligheder for realisering af tv?rg?ende samarbejder mellem virksomheder, fonde, myndigheder, organisationer, samt forskere og studerende fra Institut for Bioscience. Det er gratis at deltage, og konceptet for arrangementet er en blanding af korte opl?g og en markedsplads, hvor I kan f? jeres egen stand.
Som deltager f?r du:

 • Adgang og inspiration til forsknings- og erhvervssamarbejder
 • Adgang til samarbejdspartnere til Erhvervs-ph.d.
 • Adgang til samarbejdspartnere til Erhvervs-postdocs
 • Mulighed for at synligg?re din virksomhed/organisation/fond, herunder aktuelle projekter og problemstillinger, over for forskere fra Bioscience
 • Mulighed for at indg? samarbejder om specialer eller Erhvervsprojekter med studerende
 • Networking med forskere fra Bioscience og deltagende repr?sentanter fra andre virksomheder, fonde, organisationer og myndigheder.

One Minute Madness og messestand

Som deltager for en virksomhed, fond, organisation eller myndighed forbereder du p? forh?nd en et?minut lang pr?sentation af din arbejdsplads, som skal indg? i arrangementets ”One Minute Madness”. Her pr?senterer alle forskere og eksterne deltagere sig selv i en effektiv – og underholdende – pitch-session.

Herudover f?r du og dine kolleger mulighed for at indrette jeres egen stand p? ca. 2×2 meter. Medbring fx roll-ups, brochurer eller andet merchandise. Vi stiller et cafébord til r?dighed, og s?rger for et bordskilt med jeres logo p?. Se mere information om program, tilmelding, m.v. via
https://bios.au.dk/erhvervssamarbejde/bio-match/

Program

10.00 - 12.00: Du har mulighed for at s?tte din stand op – Sandwich, vand og kaffe
12.00 - 12.15: Registrering af deltagere. Alle deltagere f?r udleveret navneskilte og program/deltagerliste.
12.15 - 13.20: Velkomst og korte inspirationsopl?g

 • VELKOMST
  v/ Peter Henriksen, institutleder p? Bioscience og dagens konferencier (5 min).
  ?
 • PARTNERSKABER FOR EN B?REDYGTIG FREMTID
  Connie Hedegaard, formand for AU’s bestyrelse, s?tter dagsordenen med at give en status p? arbejdet med FN’s verdensm?l, universiteterne og virksomhedernes roller og arbejdet med formulering af missions i EU’s n?ste rammeprogram for forskning og innovation – Horizon Europe (15 min).
  ?
 • MULIGHEDER I INNOVATIONSFONDEN
  Tove Enggrob, programchef og Katrine Hauge Madsen, Scientific Officer, Innovationsfonden: Funding til forsknings-erhvervssamarbejde i alle kategorier. Om fondens form?l, programmer og virkemidler (10 min).
  ?
 • EU’S NYE RAMMEPROGRAM FOR FORSKNING OG UDVIKLING
  Lina Christensen, seniorr?dgiver, og Thomas Steen Hansen, erhvervsr?dgiver, Central Denmark EU Office: Horizon Europe. Muligheder og tendenser i EU’s nye udfordringsdrevne rammeprogram (10 min).
  ?
 • AU BIOS OG ERHVERVSSAMARBEJDER
  Tre korte inspirationsopl?g, hvor BIOS forskere deler erfaringer med aktuelle forsknings-erhvervssamarbejder: Dennis Trolle om InnoExplorer projektet WaterWebTools, Rikke Louise Meyer om forskning i biofouling p? iNANO, og Lars Riis Damgaard om BIOMAP, en Grand Solution Investment fra Innovationsfonden. Formand for BIOS erhvervsudvalget, Annette Bruhn, introducerer.

13.20 - 13.30: Kort pause
13.30 - 14.00: One Minute Madness. Du f?r ét (1!) minut og ét slide til at pr?sentere din arbejdsplads, samt idéer og ?nsker til samarbejder.
14.00 - 15.30: Networking ved stande. Networking og udveksling af idéer ved standene. Tapas/snacks, kage og 1 ?l/vand til alle.
15.30: Tak for i dag

Meld din arbejdsplads til BIO Match?
(NB: Begr?nset antal pladser!)

Har du sp?rgsm?l til tilmelding og til dagen i ?vrigt, kan du kontakte koordinator Ninna Skafsgaard (nsk@bios.au.dk) eller seniorforsker og formand for Erhvervsudvalget p? Bioscience, Annette Bruhn (anbr@bios.au.dk).
?

?