Europ?isk innovationsprogram skaber v?kst og besk?fti-gelse for danske SMV’er

En ny dansk schweizisk analyse viser, at det europ?iske innovationsprogram Eurostars har en klar og tydelig positiv effekt p? danske SMV’ers oms?tning, eksport og produktivitet. Danske SMV’er i Eurostars-programmet viser allerede efter f? ?r markant bedre resultater som f?lge af internationalt samarbejde om udvikling af nye produkter og services.

?

Eurostars?er Europas st?rste europ?iske forsknings- og innovationsprogram for videnintensive sm? og mellemstore virksomheder, hvor de sammen med universiteter og videninstitutioner kan udvikle nye innovative produkter, processer og services inden for alle teknologiske omr?der. Deltagende virksomheder f?r i tilgift styrket deres kernekompetencer og kan udnytte de fordele, der er ved internationalt samarbejde. 36 lande i og uden for Europa deltager i Eurostars programmet, heriblandt ogs? lande som Canada, Sydkorea, Tyrkiet, Israel og Sydafrika. EU og de deltagende lande st?tter samme programmet.

En ny dansk-schweizisk analyse har set p? samtlige 224 danske og 400 schweiziske projekter, der er blevet bevilget siden programmet start i 2008. Og resultaterne viser, at Eurostars allerede mens der arbejdes p? projektet har en klar og tydelig positiv effekt p? virksomhedernes oms?tning, eksport og produktivitet i Danmark og p? besk?ftigelsen i Schweiz.

Growthchart

Kombinationen af eksponering til internationale samarbejdspartnere og markeder, og den offentlige investering i udvikling af ny innovation resulterer i markant h?jere oms?tning for de deltagende SMV’er. Dermed viser analysen, at EU's og Innovationsfondens investering i Eurostars-programmet er med til at ?ge innovationen og eksport for de deltagende danske virksomheder.

Analysen viser, at SMV’er, der deltager i Eurostars-projekter oplever at deres eksport 3 ?r inden i Eurostars projekt har ?get deres eksport med 76% i forhold til ?ret f?r de startede p? projektet.

Analysen viser endvidere, at alle virksomheder der s?ger Eurostars er mere eksportorienteret forud for projektstart end andre sammenlignelige virksomheder. Men 3 ?r efter ans?gningen er der en markant stigningen i eksporten for de virksomheder, der fik godkendt deres ans?gning i forhold til de virksomheder, der ikke fik godkendt deres ans?gning.

Netop Eurostars internationale dimension med krav med samarbejde med virksomheder og forskningsinstitutioner fra andre lande bidrager til, at virksomhederne orienterer sig mod eksportmarkeder.

Ogs? virksomhedernes produktivitet stiger markant som f?lge af Eurostars-programmet. De deltagende danske SMV’er oplever s?ledes en stigning p? hele 93 pct. i produktivitetsgevinster under forl?bet.

Derudover viser analysen, at SMV’er der har gennemg?et en Eurostars program har efterf?lgende st?rre succes med at s?ge Innovationsfondens og EU’s ?vrige forsknings- og innovationsprogrammer end andre SMV’er.

”Eurostars har vist sig at v?re en s?rdeles effektiv m?de for danske SMV’er at ?ge deres oms?tning, eksport og produktivitet. Jeg kan kun opfordre enhver virksomhed i Danmark til at arbejde med deres innovation i nationalt og internationalt regi, og at bruge de mange muligheder Innovationsfonden har i forhold til at hj?lpe virksomheder til at udvikle og innovere deres produkter og services” ?siger konstitueret direkt?r i Innovationsfonden Tore Duvold.

Tvillingestudiet er udarbejdet af Damvad Analytics fra Danmark og ETH Zürich KOF og BSS Economics Consultans fra Schweiz for Styrelsen for Forskning og Uddannelse, Innovationsfonden og The? Swiss Secretariat for Education Research and Innovation.

L?s mere om Eurostars

L?s evalueringen af Eurostars rapport.

Ans?gningsmuligheder

?

Sp?rgsm?l?
Kontakt

Jens Peter Vittrup
Senior Program Officer
Telefon:?6190 5023
E-mail:?jens.peter.vittrup@innofond.dk