Gr?n omstilling

Grand Solutions til n?ste ?r: 700 mio. kr. til den gr?nne omstilling

Med Grand Solutions investerer Innovationsfonden hvert ?r i ambiti?se og strategiske forsknings- og innovationsprojekter, der skaber nye l?sninger, nye teknologier, ny viden - og v?rdi for hele samfundet.

Til n?ste ?r er der tre Grand Solutions-opslag med ans?gningsfrist torsdag d. 27. februar kl. 12.00:

  • ”Forsknings- og innovationsl?sninger til den gr?nne omstilling” (ogs? lignende opslag i august,?ramme p? ca. 700 mio. kr. i alt)
  • ”Bedre sundhed og klinisk forskning” (ramme p? ca. 110 mio. kr.)
  • ”Nye teknologiske muligheder” (ramme p? ca. 130. mio. kr.)

Opslagsteksterne og yderligere oplysninger om ans?gningsmulighederne kan findes her.

Ans?gningsskemaet kan?tilg?s via e-grant.dk. Der er i ?r givet lidt mere plads til bl.a. projektbeskrivelsen og den vejledende tekst til de enkelte sektioner er blevet opdateret. Det vil s?ledes i endnu h?jere grad v?re muligt at beskrive sit skarpe innovationsprojekt.

De overordnede vurderingskriterier for alle tre opslag er:

  • Excellence: Kvaliteten af videnskab, forskningen og innovationen
  • V?rdiskabelse i og efter projektperioden
  • Effektivitet i projektets udf?relse
  • Implementering af projektets resultater

Bem?rk, at det ogs? er muligt at s?ge Grand Solutions inden for "Forsknings- og innovationsl?sninger til den gr?nne omstilling” igen i august 2020. I begge opslag l?gges s?rlig v?gt p? projektets forventede impact p? klima og milj?, for eksempel reduktion af CO2-?kvivalenter/klimagasser, i Danmark som globalt, samt de ?konomiske konsekvenser af l?sningerne, herunder omkostninger og/eller forretningspotentiale.

Innovationsfonden opfordrer ans?gere til allerede nu at arbejde med projekterne, og vi gl?der os til igen at modtage ans?gninger til innovationsprojekter, der kan fremme den gr?nne omstilling, skabe bedre sundhed og nye teknologier – og dermed v?re med til at l?se nogle af de st?rste samfundsudfordringer.

Over 200 mio. kr. til internationale programmer

Ud af den samlede bevilling til n?ste ?r vil ca. 217 mio. kr. desuden?g? til at sikre dansk deltagelse i 18 internationale programmer. Heraf er 110 mio. kr. reserveret til 11 programmer med fokus p? gr?n omstilling.

Fonden vil?ogs? deltage i seks andre internationale programmer, der ?bner for ans?gninger i 2020, men f?rst skal finansieres i 2021. Heraf er to af programmerne inden for gr?n omstilling.

Med denne prioritering af det de internationale programmer?sikres danske virksomheder og universiteter adgang til de bedste vidensmilj?er i Europa og resten af verden inden for is?r gr?n omstilling, sundhed og?nye teknologier.

Kort om Grand Solutions-processen:

Alle ans?gere kan f? generel vejledning inden ans?gningsfristen og vil altid modtage en konkret tilbagemelding efter evalueringen.

Evalueringen foretages af Innovationsfondens bestyrelse, fondens egne Scientific Officers og Scientific Evaluators.

Bestyrelsen beslutter, hvilke ans?gninger der sendes i peer review og inviteres til interview hos Innovationsfonden. Inden interview sendes de indkomne peer reviews i partsh?ring hos ans?ger. Interviews foreg?r i maj 2020.

Projekter, der ikke inviteres til interview, f?r besked ultimo marts. Endeligt svar p? ans?gning vil v?re ultimo maj 2020, med projektstart i 3. kvartal af 2020.

Den anden runde af Grand Solutions 2020 har deadline den 18. august med anden runde af ”Forsknings- og innovationsl?sninger til den gr?nne omstilling” og derudover et s?kaldt ”?bent opslag”.