Innowomen - Signe Schack Noesgaard_Foto Maiken Kestner

For Signe Schack Noesgaard er iv?rks?tteri lig med konstant l?ring

Som iv?rks?tter er du den f?rste. Der er ingen, der har g?et vejen f?r dig, s? du m? hver dag l?re nyt for at optimere din virksomhed. Det er noget af det, der motiverer og begejstrer Signe Schack Noesgaard, CEO i startup-virksomheden Adapto Technologies ApS.

- Havde du spurgt mig for fem ?r siden, havde jeg ikke haft nogen idé om, at jeg ville springe ud som iv?rks?tter.

S?dan lyder det fra Signe Schack Noesgaard, CEO i startup-virksomheden Adapto, der tilbyder et intelligent ledelsesv?rkt?j, som g?r daglig ledelse nemt og n?rv?rende

Efter seks ?rs HR-karriere hos A.P. M?ller-M?rsk med fast job og fast l?n, mand, hus og tre b?rn var det en erhvervs-ph.d., der kickstartede idéen og drivet mod at blive iv?rks?tter.

Forskningen handlede om effekten af efteruddannelseskurser med s?rligt fokus p? online kurser. Konklusionen var, at vi skal t?nke efteruddannelse v?sentligt anderledes, hvis det skal g?re os bedre til vores arbejde.

- N?r vi t?nker ledelsesudvikling, t?nker vi ofte i kurser. Vi bruger tid og penge p? hammerdyre kurser, som skal udvikle vores ledere, men den reelle effekt i den daglige ledelse er minimal. Derfor t?nkte jeg; hvordan kan vi lave effektiv kompetenceudvikling, som faktisk hj?lper ledere med ledelsesopgaven og g?r dem til dygtige ledere i processen? fort?ller Signe Schack Noesgaard.

Svaret lyder: Kompetenceudviklingen skal inkorporeres i dagligdagen t?t p? medarbejderne ikke afrevet fra virkeligheden p? et kursus.

Erhvervs-ph.d’en mundede ud i en hel ny ledelses-software, som kan g?re netop det, og allerede inden ph.d.’en var afsluttet, var Signe Schack Noesgaard i gang med at grundl?gge Adapto.

- Vi ved, at 50 procent af dem, der siger op, g?r det p? grund af d?rlig eller ingen relation til den n?rmeste leder. Vi kan alts? g?re en k?mpe forskel med det her system, siger hun.

Det der driver hende som iv?rks?tter er s?rligt to ting: Hun ved, at det system, de har udviklet, kan g?re en k?mpe forskel for rigtig mange mennesker. Og hun n?res selv i sit arbejde af hele tiden at l?re.

- Iv?rks?tteri er ogs? konstant l?ring. Vi l?rer hele tiden nyt om vores kunder og deres behov. Det er vanvittigt motiverende, siger hun.

Hvordan f?r du det til at h?nge sammen?

Signe Schack Noesgaad har startet Adapto sammen med Michael Frederiksen, der har 17 ?rs IT- og iv?rks?ttererfaring og Chris Schack Noesgaard, der ud over at v?re hendes mand har 15 ?rs kommerciel og ledelsesm?ssig erfaring.

Det er Signe, der er CEO. Som kvindelig iv?rks?tter og virksomhedsleder er hun en minoritet.

- Det kan v?re en fordel som kvinde at v?re en minoritet. Du kan pr?ve at vende det til noget positivt. Der bliver for eksempel lagt mere m?rke til dig ved iv?rks?tter-arrangementer, hvor st?rstedelen er m?nd, siger hun.

Omvendt er hun ogs? st?dt p? bias.

- Nu har vi jo tre b?rn, og jeg kan ofte blive spurgt ind til, hvordan jeg dog f?r hverdagen til at h?nge sammen. Det bliver min mand alts? ikke spurgt om, fort?ller hun.

Hun husker ogs?, da hun var i m?dregruppe med deres f?rste barn. Der delte hun og hendes mand barslen ligeligt.

- Der var der nogle af de andre, som n?rmest syntes, jeg begik omsorgssvigt ved at ”forlade” mit barn s? tidligt. Men jeg sendte ham jo ikke engang i institution. Han skulle bare v?re sammen med sin far i dagtimerne i et halvt ?r. S? der er bare visse kulturelle forventninger i forhold til det at v?re kvinde og have familie og karriere, som vi alle sammen ligger under for, siger hun.

Hvis vi vil g?re op med den bias, er det efter hendes mening et vigtigt f?rste skridt, at vi bliver opm?rksomme p?, at den overhovedet findes, og at den findes hos os alle sammen.

Innowomen
En del af Innowomen

?

I 2018 lancerede Innovationsfonden et nyt initiativ, som skal fremme en bedre k?nsbalance inden for iv?rks?tteri og topforskning. Som led i initiativet har fonden nedsat en gruppe p? otte kvindelige iv?rks?ttere og forskere med tilknytning til fonden.

Gruppen har f?et navnet Innowomen, og de otte kvinder skal b?de komme med input til fondens egen diversitetspolitik og agere rollemodeller for potentielle ans?gere.

Signe Schack Noesgaad er en af de otte Innowomen:

- Det er rigtig vigtigt at sikre, at vi ikke g?r glip af talent og endnu st?rkere virksomheder, fordi der mangler diversitet. Diversitet g?r, at man i h?jere grad diskuterer og stiller sp?rgsm?lstegn ved tingene, og det g?r, at man l?rer hurtigere.

- Jeg er overbevist om, at vi g?r glip af noget, n?r der er s? stor k?nsm?ssig sk?vhed. Det samme inden for forskning over ph.d.-niveau. Jeg tror, der er stor v?rdi i at f? flere kvinder ind i forskning og iv?rks?tteri, siger Signe Schack Noesgaard.

Signe Schack Noesgaard har v?ret tilkoblet Innovationsfondens programmer Innofounder og Innobooster.

Signe Schack Noesgaards karriere

F?dt 1980 i S?nderborg.

2008: Cand.mag. fra K?benhavns Universitet.

2007-2013: HR-partner i A.P. M?ller - M?rsk.

2010: HD1 i erhvervs?konomi fra CBS

2013-2017: Erhvervs-ph.d. fra Aalborg Universitet og Stanford University.

2016: Medstifter og CEO i Adapto Technologies, som ligger i S?nderborg.