lyn str?m energi

Scientific Officer til energiomr?det til hovedkontoret i Aarhus

Har du bred indsigt inden for energi med betydelig erfaring inden for relevante fagomr?der og mod p? at bruge denne viden til skabe v?rdi for det danske samfund? S? har vi m?ske en sp?ndende stilling til dig.

?

Vi skaber v?kst og arbejdspladser gennem viden

I Innovationsfonden arbejder vi hver dag med at skabe de bedst mulige rammer for landets iv?rks?ttere, forskere og virksomheder, s? de kan bringe Danmark fremad. Vi tilbyder et inspirerende milj? med engagerede og dygtige kollegaer, der br?nder for at g?re gode idéer til virkelighed. I 2020 skal fonden investere knap 1,9 mia. kr. forsknings- og innovationsprojekter, og aktuelt har fonden en aktiv portef?lje af projekter p? omkring 8 mia. kr. Innovationsfonden vil fra 2020 have s?rlig fokus p? den gr?nne omstilling med et ?rem?rket budget p? ca. 800 mio. kr.

Scientific officer?med stor kontaktflade og bred opgaveportef?lje

Innovationsfonden investerer i innovative ideer med betydelig potentiale for at skabe stor v?rdi for det danske samfund. Med afs?t i samfundets og virksomheders konkrete udfordringer og innovationsbehov ?nsker fonden med Grand Solutions at give mulighed for tv?rg?ende investeringer i viden institutioner og virksomheder - private s?vel som offentlige.

Som scientific officer i Innovationsfonden f?r du f?lgende opgaver:

 • interaktion med en bred vifte af interessenter, samarbejdspartnere og det faglige milj?
 • strategisk kortl?gning af fondens fagomr?der i samarbejde med relevante brancher og universiteter
 • planl?gning og udf?rdigelse af opslag
 • vurdering af ans?gninger i t?t samarbejde med kollegaer, eksterne faglige eksperter samt fondens direktion og bestyrelse
 • projektopf?lgning via aktiv deltagelse i projekter inden for dit fagomr?de.
 • samarbejde med internationale samarbejdspartnere, specielt de europ?iske rammeprogrammer

Du skal bringe din faglighed og erfaring i spil i forhold til b?de ans?gere og styring af fondens portef?lje af igangv?rende forsknings- og innovationsaktiviteter og vil s?ledes f? ”end-to-end” ansvar for projekter, som fonden investerer i inden for dit omr?de. Projekternes succes er s?ledes ogs? din personlige succes. Heraf f?lger, at du vil f? en meget t?t dialog med kollegaer, fondens direktion og bestyrelse internt og samarbejdspartnere eksternt.

Er du vores nye kollega??

Du har en teknisk videnskabelig uddannelsesm?ssig baggrund med bredt kendskab til energiomr?det og med specialviden inden for et eller flere omr?der inden for energi, fx vedvarende energiteknologier, power-to-X, termiske og kemiske energiprocesser bl.a. gasteknologi, el-, gas- og varmetransmission og – distribution, digitalisering, energilagring, energiplanl?gning m.v. Det er en fordel, hvis du har flere ?rs erfaring fra en vidensbaseret stilling i den private sektor/eller tilsvarende i den offentlige sektor, eksempelvis fra r?dgivningsvirksomhed, interesseorganisation eller lignende. Fonden l?gger stor v?gt p? at viden kommer i spil i samfundet og at projekternes l?sninger bliver implementeret bredt i industrien og samfundet. Det er er derfor vigtigt at du kendskab til b?de den politiske og sociale incitamentstryktur der eksisterer inden for energisektoren.?? Du bliver en del af et st?rkt engageret milj?, hvor du udfordres fagligt og personligt, og hvor vi forestiller os, at du:

 • er specialiseret inden for et eller flere fagomr?der, men derudover har en bred tilgang, s? du kan forholde dig overordnet til tv?rfaglige og besl?gtede fagomr?der
 • har erfaring og interesse for de erhvervsm?ssige udfordringer og muligheder
 • har indsigt i v?rdik?den fra forskning over innovation til anvendelse/kommercialisering
 • har passion for at skabe innovation og v?kst i Danmark
 • har personlig og faglig pondus, gennemslagskraft og evner at kommunikere til en bred vifte af interessenter og faglige eksperter
 • har en analytisk og evidensbaseret tilgang
 • har lyst til at arbejde i en organisation, hvor alle tager betydelig medansvar for de samlede arbejdsopgaver og ogs? bidrager uden for ens faglige omr?de
 • har og udbygger et fagligt netv?rk inden for dit kompetenceomr?de nationalt s?vel som internationalt
 • er resultatorienteret, systematisk og med stor arbejdseffektivitet
 • besidder viden om politiske og sociale incitamenter i energisektoren
 • forst?r og trives med at arbejde i en matrix organisation.
  ?

Din nye hverdag?

I forbindelse med Regeringens Bedre Balance II er Innovationsfondens hovedkontor flyttet til Aarhus med regional tilstedev?relse i Aalborg, Odense og K?benhavn. Arbejdsstedet for denne stilling er placeret centralt i Aarhus, men du skal p?regne en vis rejseaktivitet da fondens aktiviteter fordeler sig i hele Danmark. ??

Vi er pt. ca. 60 engagerede medarbejdere i Innovationsfonden med forskellig faglig baggrund. Omgangstonen er uformel og ”to the point”.

L?n og ans?ttelsesvilk?r

Du ans?ttes som chefkonsulent i Innovationsfonden efter overenskomst mellem Finansministeriet og relevant organisation. Der er mulighed for at forhandle till?g, der matcher dine kvalifikationer.

Har du sp?rgsm?l til stillingen, er du velkommen til at kontakte konstitueret direkt?r Tore Duvold p? telefonnummer + 45 6190 5066 eller p? e-mail?tore.duvold@innofond.dk

S?g stillingen?

Vi skal have din ans?gning?senest den 10. januar 2020.

Vi forventer at holde to samtalerunder. F?rste samtalerunde forventes afholdt i uge 4 og anden samtalerunde i uge 5. Mellem f?rste og anden samtalerunde gennemf?res personlighedstest. Processen bist?s af et eksternt rekrutteringsbureau.

Innovationsfonden ?nsker at fremme ligestilling i alle dens aspekter. Derfor opfordres alle interesserede uanset etnisk tilh?rsforhold, religion, k?n eller alder til at s?ge stillingen.