Europaplads

Vicedirekt?r til hovedkontor i Aarhus

Har du betydelig ledelseserfaring og dyb indsigt i forskning og innovation inden for relevante fagomr?der og mod p? at bruge denne viden til skabe v?rdi for det danske samfund?

?

Vi skaber v?kst og arbejdspladser gennem viden

I Innovationsfonden arbejder vi hver dag med at skabe de bedst mulige rammer for landets iv?rks?ttere, forskere og virksomheder, s? de kan bringe Danmark fremad. I 2020 skal fonden investere knap 1,9 mia. kr. forsknings- og innovationsprojekter, og aktuelt har fonden en aktiv portef?lje af projekter p? omkring 8 mia. kr. Vi tilbyder et inspirerende milj? med engagerede og dygtige kollegaer, der br?nder for at g?re gode idéer til virkelighed.

Innovationsfonden s?ger nu en vicedirekt?r til hovedkontoret i Aarhus. Som vicedirekt?r bliver du en del af fondens direktion, der refererer til Innovationsfondens bestyrelse og formandskab. Du f?r ansvaret for at s?tte strategisk retning for fondens programmer og det overordnede ansvar for portef?ljestyring (investeringer) og investeringsprocesserne i fonden. Sammen med fondens direkt?r og ?vrige direktion skal du s?rligt arbejde for, at tv?rg?ende sammenh?nge styrkes og at fondens samlede ressourcer anvendes hensigtsm?ssigt. Direktionen har ogs? ansvar for udvikling og implementering af fondens strategi, bl.a. gennem m?lstyring.?

Konkret vil dine opgaver som vicedirekt?r i Innovationsfonden best? af:

 1. Overordnet at st? for den daglige ledelse og drift af fondens programmer
 2. Ledelse af programchefer og vidensmedarbejdere
 3. Supplere direkt?ren i at repr?sentere fonden over for en bred vifte af interessenter
 4. Strategisk planl?gning og udvikling af fonden og dens programmer, herunder portef?ljestyring og investeringsplanl?gning

Om dig

Du har tung ledererfaring p? h?jt niveau indenfor den private og/eller offentlige sektor. Du har (gerne praktisk) erfaring med forskning og udvikling inden for et eller flere af fondens fagomr?der og indsigt i det danske forsknings- og innovationssystem samt i danske og udenlandske universitetsmilj?er.

Du bliver en del af et dynamisk milj? med h?jt tempo, hvor du udfordres fagligt og personligt, og hvor vi mere konkret forventer, at du har erfaring med eller indsigt i flere af f?lgende omr?der:

 • Offentligt–privat samarbejde
 • Forskning og innovation
 • Iv?rks?tteri
 • Strategi og bestyrelsesarbejde
 • Innovationsledelse
 • V?rdik?den fra forskning over innovation til anvendelse/kommercialisering
 • H?ndtering af store budgetter
  ?

Derudover forventer vi f?lgende af dig som person:

 • Motiveres af at skabe innovation og v?kst i Danmark
 • At du er god til at motivere og medarbejdere og samarbejdspartnere
 • Har fokus p? resultater ?
 • Har personlig pondus, gennemslagskraft og evner at kommunikere til en bred vifte af interessenter og faglige eksperter og interessenter
 • Har en analytisk og evidensbaseret tilgang
 • Har lyst til at arbejde i en organisation, hvor alle tager betydelig medansvar for de samlede arbejdsopgaver
 • Besidder et solidt fagligt netv?rk nationalt s?vel som internationalt
 • Forst?r og trives med at arbejde i en matrixorganisation

Din nye hverdag?

Du skal arbejde fra Innovationsfondens nyetablerede hovedkontor p? Europa Plads centralt i Aarhus. Fonden best?r af ca. 70 engagerede medarbejdere med forskellig faglig baggrund. Omgangstonen er uformel og ”to the point”. Innovationsfonden har, udover hovedkontoret, tre regionale kontorer i henholdsvis K?benhavn, Odense og Aalborg.

Du ans?ttes som kontorchef i Danmarks Innovationsfond efter overenskomst mellem Finansministeriet og relevant organisation. Der er mulighed for at forhandle till?g, der matcher dine kvalifikationer.

Vil du vide mere om jobbet, s? kontakt konstitueret direkt?r Tore Duvold p? telefon 61905066 (tore.duvold@innofond.dk)

S?g jobbet

Ans?gningsfrist?senest?fredag den 10. januar 2020.?

Vi forventer at holde samtaler i uge 2 og 3.?

Innovationsfonden ?nsker at fremme ligestilling i alle dens aspekter. Derfor opfordres alle interesserede uanset etnisk tilh?rsforhold, religion, k?n eller alder til at s?ge stillingen.