Innoexplorer

Er du ansat i en offentlig?forsknings- og uddannelsesinstitution eller p? et hospital, og har?du skabt et forskningsresultat med kommercielt eller samfundsm?ssigt potentiale, hvor der er behov for?afklaring eller modning, f?r det kan n? markedet?

Hvad er Innoexplorer?

Innoexplorer er et tilskud til?ansatte p? offentlige forsknings- og uddannelsesinstitutioner og hospitaler, der har forskningsresultater med kommercielt potentiale, men som befinder sig p? et pr?kommercielt stadie, og derfor kr?ver en afklaring eller modning for at blive klogere p? om det kan videreudvikles med henblik p? kommerciel eller samfundsm?ssig udnyttelse.

Hvem kan s?ge?

For at s?ge Innoexplorer skal du:

 • v?re ansat p? et dansk offentligt hospital eller en offentlig forsknings- og uddannelsesinstitution og bedrive forskning i forbindelse med din ans?ttelse.
  ?
 • have frembragt forskningsresultater eller ny viden, der potentielt kan anvendes kommercielt eller i samfundet i ?vrigt.

Du kan s?ge alene eller flere som et team.

Du m? ikke allerede have etableret en virksomhed, der baserer sig p? den viden eller de resultater, som er udgangspunktet for projektet. Du m? heller ikke etablere s?dan en virksomhed i projektets varighed.

Hvor meget kan du s?ge?

Du kan s?ge mellem 500.000 kr. – 1.500.000 kr. (inkl. overhead)

Projektet kan vare op til 12 m?neder.

Innovationsfonden udbetaler pengene til den institution du er ansat ved. Institutionen udbetaler pengene til dig og dit projekt.

Hvad skal pengene bruges til?

I projektet kan bl.a. indg? f?lgende aktiviteter:

 • Afd?kning af potentielle anvendelsesmuligheder.
  ?
 • Styrkelse af opfindelsens kommercielle potentiale eller samfundsm?ssige perspektiver.
  ?
 • Reducering af specifikke risiko-elementer.
  ?
 • Test af prototyper.
  ?
 • Udarbejdelse af business case.
  ?
 • Etablering af teams og partnerskaber til videre forretningsudvikling.

Investeringen d?kker udgifter til de ansattes l?n, projekt-relaterede omkostninger samt ?vrige udgifter til fx?konsulentydelser.

Investeringen udbetales til den institution, hvor du er ansat, og det er derfor en foruds?tning for at ans?ge, at institutionen er inddraget i ans?gningsprocessen og vurderer, at projektet og den viden eller de resultater, der arbejdes med, har en h?j kvalitet og et stort potentiale.

V?r i den forbindelse opm?rksom p? at din institution kan have interne deadlines og procedurer.

Krav til projektet

Vi vurderer dit projekt efter f?lgende kriterier.

 • Kvalitet af forskning, udvikling og innovation
  Innovation, udvikling og forskning af h?j kvalitet.
  ?
 • Forretningspotentiale og v?rdiskabelse
  Ideen vil p? sigt resultere i et kommercielt produkt eller komme samfundet til gavn p? anden vis.
  ?
 • ?konomisk effektivitet
  Investeringen i projektet st?r m?l med det forventede potentiale og projektets risici.
  ?
 • Implementering
  Teamet indeholder de rette kompetencer til succesfuld gennemf?rsel af projektet, og at der er en klar plan for at f? omsat ideen til praksis.
Ans?gning
S?dan s?ger du

1. Tag kontakt til kontaktpersonen p? din institution
Inden du g?r i gang med din ans?gning, skal du g? i dialog med din kontaktperson. Sammen finder I ud af om du skal g? videre med din ans?gning.
Find din kontaktperson.

V?r opm?rksom p? at din institution kan have interne deadlines og procedurer.

2. Send en ans?gning
Opret din ans?gning i?det elektroniske ans?gningssystem E-grant.
Vi ?bner f?rst for ans?gninger i E-grant tre uger f?r ans?gningsfristen.?

Ans?gningen skal best? af:

 • Ans?gningsblanket (i E-grant)
 • Pr?sentation (PowerPoint, max. 15 slides)
 • Abstract/overblik (max. 2000 anslag)
 • Budget (skabelon)
 • St?tteerkl?ring (skabelon)

Vi bestr?ber os p?, at give dig svar p? din ans?gning 6-8 uger efter ans?gningsfristen.

3. Pr?sentér dit projekt for et panel
Hvis du bliver udvalgt til at pr?sentere dit projekt for et ekspertpanel, skal du forberede dig p? en 10 minutters pr?sentation og herefter 15 minutter til sp?rgsm?l og dialog med panelet.

Panelet best?r af personer med erfaring inden for forskning, udvikling, innovation, forretningsudvikling og?iv?rks?tteri. Liste med navne p? medlemmer?af panelet.

Vi bestr?ber os p?, at give dig svar p? din ans?gning inden for 14 dage efter din pr?sentation.

Panelet er underlagt fortrolighed.

Ans?gningsfrister og panelm?der

2019

Ans?gningsfrist: 30. august 2019, kl. 12.00.
Panelm?der: uge 40 (30. september – 4. oktober 2019).

Ans?gningsfrist: 1. november 2019,?kl. 12.00.
Panelm?der: uge 49 (2-6. december 2019).

2020

Ans?gningsfrist: 5. februar 2020, kl. 12.00.
Panelm?der: uge 12

Ans?gningsfrist: 22. april, kl. 12.00.
Panelm?der: uge 22

Ans?gningsfrist: 26. august,?kl. 12.00.
Panelm?der:?uge 39

Ans?gningsfrist: 28. oktober, 2020, kl. 12.00
Panelm?der: uge 49

Kontakt
Kontaktpersoner og underskriftsansvarlige p? institutioner

Universiteter

KU

Underskriftsansvarlig:
Karen Laigaard,?kala@adm.ku.dk, +45 3532 7054

Kontaktperson:
Hanne Junker Elmelund, hanne.elmelund@adm.ku.dk, +45 3059 0854?

?

AU

Underskriftsansvarlig:
Anette Poulsen Miltoft,?apm@au.dk,?+45 8715 3238

Kontaktperson:
Nis Kj?r Weibel,?nikwe@au.dk,?+45 9352 1159

?

SDU

Underskriftsansvarlig and Kontaktperson:
Thomas Schmidt,?thos@sdu.dk,?+45 6550 7547

?

RUC

Underskriftsansvarlig:
Teamleder Lene Lillebro, lillebro@ruc.dk, +4546742332

Kontaktperson:
Specialkonsulent Robert Pederson, pederson@ruc.dk, +4546743859

?

AAU

Underskriftsansvarlig:
Peter Rasmussen,?pra@adm.aau.dk, +45 9940 9335

Kontaktperson:
Jens Frede Rasmussen,?jfr@adm.aau.dk,?+45 9940 7189

?

DTU

Underskriftsansvarlig:
Peter Sylvest Nielsen,?psyl@dtu.dk,?+45 6172 8995

Kontaktperson:
Michael Persson,?miper@dtu.dk,?+45 6054 4031

?

CBS

Underskriftsansvarlig:
Annedorte Vad,?av.research@cbs.dk, +45 3815 2082

Kontaktperson:
Nikolaj Burmeister,?nb.research@cbs.dk,?+45 3815 2684

?

ITU

Underskriftsansvarlig:
Jens Christian Godskesen,?jcg@itu.dk,?+45 7218 5276

Kontaktperson:
Lene Dahl Prahm,?lepr@itu.dk,?+45 7218 5159

?

SSI

Underskriftsansvarlig:
Mads Melbye, mme@ssi.dk, +45?3268 3163

Kontaktperson:
Michael Andersson, mcan@ssi.dk, +45?3268 8399?

?

VIVE

Underskriftsansvarlig:
Afventer afklaring

Kontaktperson:
Afventer afklaring

?

NFA

Underskriftsansvarlig:
Afventer afklaring

Kontaktperson:
Afventer afklaring

Professionsh?jskoler

UCSYD

Underskriftsansvarlig:
Lene Mosegaard S?berg, lmso@ucsyd.dk, 7266 5228

Kontaktperson:
Jesper von Seelen,?jvse@ucsyd.dk, +45 7266 5257

?

UCN

Underskriftsansvarlig:
David Mayntz,?dvm@ucn.dk,?+457269 0327

Kontaktperson:
Lone Varn Johannsen,?loj@ucn.dk,?+45 7269 0794

?

Absalon

Underskriftsansvarlig:
Kathrine Krageskov Eriksen,?kke@pha.dk,?+45 7248 2646

Kontaktperson:
Signe Bodil Nipper Nielsen,?sinn@pha.dk,?+45 7248 2633

UCL

Underskriftsansvarlig:
S?ren Pedersen,?sope@ucl.dk, +45 2993 6710

Kontaktperson:
Kristian Mondrup,?krmo2@ucl.dk,?+45?4020 7444

VIA

Underskriftsansvarlig:
Andreas Rasch-Christensen,?ar@via.dk, +45 8755 1712

Kontaktperson:
Erik L?vgren Brejner,?elb@via.dk,?+45 8755 4411

?

KP

Underskriftsansvarlig:
Tobias Lindeberg, thli@kp.dk,?+45?45 5163 2570

Kontaktperson:
Karina Skov Lisberg, kskl@kp.dk,?+45 5138 0547

?

Hospitaler

Region Hovedstaden

Underskriftsansvarlig:
Diana Arsovic, +45?4143 0076

Kontaktperson:
Karin Kindt-Larsen,?karin.kindt-larsen@regionh.dk, +45?2714 1444?

Region Sj?lland

Underskriftsansvarlig:
Mahad Mussa Huniche, mahu@regionsjaelland.dk, +45?5787 5283

Kontaktperson:
Bo Borg Mikkelsen, bobm@regionsjaelland.dk, +45?9357 7617

Region Syddanmark

Underskriftsansvarlig:
Afdelingsleder

Kontaktperson:
Afventer afklaring

Region Midtjylland

Underskriftsansvarlig:
Afdelingsleder

Kontaktperson:
Afventer afklaring

Region Nordjylland

Underskriftsansvarlig:
Eskild Holm Nielsen, eskild.nielsen@rn.dk, +45 9766 6301

?

Kontakt Innovationsfonden

Marlene Fredborg, Scientific Officer
Tlf. 61 90 50 52?
E-mail marlene.fredborg@innofond.dk

Pernille Maj Svendsen, programr?dgiver
Tlf.: 61 90 50 41
E-mail: pernille.maj.svendsen@innofond.dk?