Innofounder

Tilskud til iv?rks?ttere med en innovativ idé, som kan blive til en ?konomisk b?redygtig forretning

?

Fra idé til forretning

Innofounder er et 12 m?neder langt fuldtidsforl?b, der har til form?l at accelerere udviklingen af din iv?rks?tteridé fra de tidlige faser til et stadie, hvor du er klar til at g? p? markedet eller hente investeringer.

Med Innofounder giver Innovationsfonden en kapitalindspr?jtning i de tidlige, risikofyldte faser, for at du kan udvikle din iv?rks?tteridé og opbygge en virksomhed omkring den.

?

   Du skal have en iv?rks?tteridé til et nyt produkt, en ny service eller en ny teknologi inden for et hvilket som helst fagomr?de og branche.

   Din idé skal befinde sig i en tidlig fase, hvor der fortsat udest?r en betydelig udvikling, inden produktet, servicen eller teknologien er f?rdigudviklet, og forretningsmodellen er p? plads. Innofounder er s?ledes ikke for virksomheder, der er helt klar til markedet. Vi forventer dog samtidigt at idéen er udviklet videre end blot idéstadiet.

   Du skal have gjort dig nogle tanker om, hvordan man kan lave en ?konomisk b?redygtig forretning baseret p? idéen. Det kan fx indeb?re, at der har v?ret en struktureret dialog med potentielle kunder/brugere, eller at der eksisterer en tidlig prototype, s? der er et v?sentligt fundament at bygge videre p?.

   Du m? gerne allerede have etableret en virksomhed baseret p? idéen. Men virksomheden m? max. v?re 2 ?r gammel og den skal adskille sig markant fra eksisterende eller tidligere virksomheder du har ejet, drevet eller finansieret.

   Der m? ikke allerede v?re opn?et en st?rre oms?tning baseret p? idéen. Der m? dog godt v?re foretaget testsalg.

   Du m? ikke allerede have adgang til kapital til at finansiere den forest?ende udvikling. Men du m? gerne have f?et lovning p? en ekstern finansiering, der fx udl?ses efter en central milep?l er opn?et.

   Du skal have st?rke kompetencer og et godt team bag ideen. Du kan v?re den eneste i dit team, der s?ger – eller du kan s?ge med op til tre founders. Det er vigtigt at teamet besidder de rette kompetencer til at kunne eksekvere p? ideen

   Endelig skal teamet bag idéen v?re ?bent for feedback og v?re klar til at arbejde videre med og blive udfordret p? idéen.

   Innofounder har 2 spor:

   Innofounder - Experienced (for?r) Innofounder i-f
   Innofounder - Graduate (for?r) Innofounder i-f
   Graduate
   Hvem kan s?ge?

   Du kan s?ge Innofounder Graduate, hvis du er:

   • f?rdiguddannet med en?videreg?ende uddannelse?inden for de seneste 24 m?neder, regnet fra dimittenddatoen til datoen for ans?gningsfristen.
    ?
   • studerende, men f?rdigg?r din uddannelse inden opstarten af det Innofounderforl?b, du s?ger om optagelse p?.

   Der kan s?ges individuelt eller i et team p? op til 3 founders.

   Hvad s?ger jeg om?
   • Et m?nedligt stipendium p? 15.000 kr. som du kan betragte som l?n.
   • Et s?rligt tilskud p? 35.000 kr. til at underst?tte udviklingen af din iv?rks?tteridé.

   Du f?r desuden:

   • En erfaren mentor, der vil f?lge dit team igennem hele forl?bet.
   • Plads i et inspirerende co-working space.
   • M?nedlige workshops, der involverer en lang r?kke danske og internationale eksperter.
   • Adgang til et netv?rk af investorer, designere, startups og store virksomheder.
   Hvordan foreg?r forl?bet?

   De f?rste seks m?neder har vi fokus p?, at du designer ”the right thing” – gennem at forst? dine brugere og den v?rdi, du skaber for dem.

   De n?ste seks m?neder handler det om at designe ”the thing right” – eller om, at dit produkt/din service og din forretningsmodel rammer plet.

   Hver anden uge m?des du med din mentor.

   Ca. hver anden m?ned deltager du i workshops

   Forl?bet afsluttes med en demodag, hvor du f?r mulighed for at pitche din idé foran investorer, mulige samarbejdspartnere mv.

   ?

   Kan jeg f? en kontorplads?

   Vi tilbyder vores InnoFounders adgang til co-working spaces i Danmarks st?rste byer.

   INCUBA, Aarhus
   INCUBA har st?rke samarbejdsb?nd til forskningsmilj?et og sundhedssektoren. INCUBA har sit eget?StartupLab, som er en accelerator, der huser mange tidligere founders.

   StartupWorks, Aalborg
   StartupWorks er en rugemaskine for ambiti?se iv?rks?ttere med globale visioner. For at styrke succesraten?udveksler beboerne viden, erfaringer, ideer, motivation og v?rkt?jer.

   S?nderborg Iv?rks?tter Service, S?nderborg
   S?nderborg Iv?rks?tter Service er et livligt, vidensdelende og dynamisk milj? for innovative iv?rks?ttere. Her tilbydes professionel r?dgivning, kurser, seminarer, sparring, netv?rks- og pitch-caféer samt arbejdsrum.

   BLOXHUB Startup?Campus, K?benhavn
   BLOXHUB Startup Campus er en integreret del af BLOXHUB, der giver iv?rks?ttere adgang til et tv?rfagligt innovationsmilj? best?ende af sm?- og mellemstore virksomheder, iv?rks?ttere, offentlige organisationer samt store virksomheder.

   SDU Entrepreneurship Labs, Odense
   SDU Entrepreneurship Labs er navnet p? SDUs tv?rfakult?re centrale inkubator.
   Der er p.t. 128 startups i inkubatoren. Langt de fleste startups er forankret i Odense men derudover er der mellem 5-15 startups pr. sted i de ?vrige campusbyer Slagelse, Esbjerg, Kolding og S?nderborg.

   DTU Skylab, Lyngby
   DTU Skylab er innovationscentret p? Lyngby Campus ved DTU, Danmarks Tekniske Universitet. P? DTU Skylab finder du prototype workshops, m?delokaler, co-working space, event lokaler, lounge og k?kken.

   Hvem kan jeg f? som mentor?

   Mentorer

   Andrew
   Andrew?Lovett-Barron
   , Design Resident & Visiting Faculty, CIID
   Linkedin?Twitter

   Gitte
   Gitte?Jonsdatter
   , Innovation Studios Lead, CIID
   Linkedin?Twitter

   Francesca
   Francesca Desmarais
   , Interaction Design Lead, CIID
   Linkedin?Twitter

   Lasse
   Lasse Chor
   , Angel & entrepreneur
   Linkedin?Twitter

   Thomas
   Thomas Riisgaard Hansen
   , PhD; CEO, Kite Invent
   Linkedin?Twitter

   Dom?neeksperter

   Aja Guldhammer Henderson, CEO, Reshopper
   Linkedin?Twitter

   Alexander Horten, Investment Manager, PreSeed Ventures
   Linkedin

   Aurore Belfrage, Angel investor; Co-founder, EQT Ventures
   Linkedin?Twitter?Medium

   Camilla Ley Valentin, Co-founder & CCO, Queue-it
   Linkedin?Twitter

   Christian Lund, Co-founder & CPO, Templafy
   Linkedin

   Ekaterina Gianelli, Investment Director, Inventure
   Linkedin?Twitter?Medium

   Eric Lagier, Managing Partner, byFounders; Co-founder, MemoLane; Mentor, 500 Startups; Advisor, Denmark Bridge
   Linkedin?Twitter?Medium

   Frederik Sandgrav, Direkt?r,?Sandgrav Solutions
   Linkedin?Twitter

   Jakob Svagin, Startup Advisor, DTU Skylab
   Linkedin?Twitter

   Janne Aagaard, Communicator & founder of mediekursus.dk, MJ
   Linkedin?Twitter

   Jesper Theil Thomsen, Co-founder & CEO, SOUNDBOKS
   Linkedin

   Jonas B?gh Larsen, Co-founder & CEO, Pento.dk
   Linkedin?Twitter

   Jonas Gyalokay, Co-founder & CEO, Airtame
   Linkedin?Twitter?Medium

   Kirsten Drejer, Co-founder & CEO, Symphogen
   Linkedin

   Line Rix, CEO, Kit Couture; Partner & Board Member, 1508
   Linkedin?Twitter

   Mattias Vilhelm Warn?e Nielsen, Lawyer, Partner, Moalem Weitemeyer Bendtsen
   Linkedin

   Martin Von Haller, Legal advisor on IT related issues, Partner; Bird & Bird
   Linkedin?Twitter

   Michael Bak, Managing Director, #CPHFTW
   Linkedin?Twitter

   Mikkel Marius Winther, Head of Consumer Strategy & Marketing, Labster
   Linkedin?Twitter

   Morten Krarup Kristensen, Entrepreneur; Partner, Prehype
   Linkedin?Twitter

   Nicolaj H?jer Nielsen, Investor, entrepreneur, author of The Startup Funding Book
   Linkedin?Twitter

   Rasmus Bjerngaard, Entrepreneur & investor; Co-founder & CEO, Nextfood.co
   Linkedin?Twitter?Medium

   Sasja Dalgaard, Investment banker; Partner, Tofte & Company
   Linkedin

   Sean Percival, Entrepreneur & investor; Operating Partner, Katapult Accelerator
   Linkedin?Twitter

   Simon Herzog, Maker, designer & consultant, CIID
   Linkedin?Twitter

   Simon Sylvest, Co-founder, Founders
   Linkedin?Twitter

   Steve Bishop, Entrepreneur & advisor; Founder, Posit Design
   Linkedin

   Stiven S. Kerestegian, Head of Innovation & Strategy, CIID
   Linkedin?Twitter

   Theis S?ndergaard, Co-founder & Chief Product Officer, Vivino
   Linkedin?Twitter

   Tommy Andersen, Managing Partner, byFounders;?Business Angel;?Co-founder & former CEO, Libratone, Embedit & TechPeople
   Linkedin

   Tommy Otzen, CEO & Co-founder, KUBO Robot?
   Linkedin?Twitter

   Hvem st?r bag Innofounder?

   Head of Partnerships

   Christoffer
   Christoffer H. Malling
   Programme Director, The Danish Design Centre, former Managing Director, #CPHFTW
   Linkedin?Twitter

   Head of Mentoring

   JanJan Krog Henningsen
   Ventures Development & Operations Lead, CIID, Manager, CIID Nest
   Linkedin?Twitter

   Head of Programme

   Sidsel Hougaard
   Head of Programme, Innovation Fund Denmark
   Linkedin

   Head of Incubator

   Mia Steentoft
   Programme Manager, The Danish Design Centre
   Linkedin

   Samarbejdspartnere

   Danish Design Centre

   Som Danmarks nationale designcenter er det DDC’s mission at promovere brugen af design i erhverv og industri samt at underst?tte en professionalisering af designindustrien.

   ?

   CIID

   CIID er et internationalt samlingspunkt for kreative hoveder. CIID omfatter verdensanerkendt uddannelse, en banebrydende forskergruppe, en prisvindende konsulentbistand og en iv?rks?tter-inkubator.

   Graduate – FAQ
   Kan jeg ans?ge?

   Hvem kan s?ge om at blive en del af Innofounder Graduate?
   Du kan s?ge om at blive Innofounder, hvis du inden for de seneste 24 m?neder m?lt fra ans?gningsfristen er dimitteret fra en offentlig ordin?r videreg?ende uddannelse, en ph.d.-uddannelse eller en SU-berettiget?privat?videreg?ende?uddannelse. For danske statsborgere og EU-borgere g?lder det, at uddannelsen kan v?re opn?et p? en dansk uddannelsesinstitution eller p? en udenlandsk uddannelsesinstitution p? et tilsvarende niveau som de danske uddannelser specificeret foroven.

   Jeg er stadig studerende. Kan jeg s?ge?
   Du kan s?ge, hvis du er studerende og dimitterer inden startdatoen for det Innofounder Graduate forl?b, du s?ger om optagelse p?.

   Kandidater der s?ger i for?ret, forventes at starte d. 1. september. ?Kandidater der s?ger i efter?ret, forventes at starte d. 1. marts.

   Jeg er udenlandsk statsborger – Kan jeg s?ge?
   EU-borgere med en videreg?ende uddannelse tilsvarende en dansk?kan s?ge om optagelse p? Innofounder programmet. Udenlandske statsborgere fra lande uden for EU, der er dimitteret fra en dansk uddannelsesinstitution, kan ligeledes s?ge om optagelse p? Innofounder programmet.

   Bem?rk dog at udenlandske statsborgere fra lande uden for EU, s?fremt de optages p? programmet, skal ans?ge om et s?rligt iv?rks?ttervisum for at kunne drive selvst?ndig virksomhed i Danmark.

   Jeg er I gang med en HD. Kan jeg s?ge?
   Nej. Voksenuddannelser p? videreg?ende niveau er ikke inkluderet i programmet.

   Jeg lever op til ans?gningskravene, men vil gerne forts?tte med at studere. Kan jeg ans?ge alligevel?
   Vi kr?ver, at du arbejder 37 timer om ugen p? din iv?rks?tteridé i l?bet af Innofounder-forl?bet. Dermed er et fuldtidsstudie ikke muligt.

   Jeg dimitterede for mere end 24 m?neder siden, men har I mellemtiden v?ret p? barsel. Kan jeg s?ge?
   Ja. Tiden brugt p? barsel t?ller ikke, og kan derfor tr?kkes fra.

   Jeg har endnu ikke modtaget mit uddannelsesbevis. Hvad g?r jeg?
   Hvis du endnu ikke har modtaget dit bevis, kan du vedh?fte en anden dokumentation for, at du har, eller er ved at have, afsluttet dit studie, s?som forh?ndsgodkendelse, overblik over dine ECTS-point indtil videre, eller en udtalelse fra din studieadministration.

   Hvor langt fremme skal jeg v?re med min iv?rks?tter idé?
   Din iv?rks?tteridé skal befinde sig i de tidlige faser, hvor der fortsat udest?r en del udvikling, inden produktet, servicen eller teknologien er f?rdigudviklet, og forretningsmodellen er p? plads. Det indeb?rer ogs?, at der ikke m? v?re en st?rre oms?tning baseret p? idéen eller i st?rre omfang skaffet anden ekstern finansiering til idéen og til den udvikling, der forest?r. Endelig skal teamet bag idéen v?re ?ben for feedback, og v?re klar til at arbejde videre med og blive udfordret p? idéen.

   P? den anden side, skal godkendte idéer typisk have n?et et vist niveau af modenhed og have v?ret igennem indledende tests, et udviklet proof-of-concept eller en tidlig prototype, s? Innofounder-forl?bet bygges p? et reelt grundlag. Se ogs? vurderingskriterierne under punkt 4 i retningslinjerne.

   Er Innofounder rettet mod bestemte typer virksomhed?
   Nej, der er ikke nogle begr?nsninger p?, hvilke type idéer vi st?tter, s? l?nge idéen er innovativ og skalérbar. Se evalueringskriterierne under punkt 4 i retningslinjerne.

   Jeg har allerede etableret min virksomhed. Kan jeg s?ge?
   Ja du kan s?ge, selvom din virksomhed er CVR-registreret. Men din virksomhed skal v?re i de tidlige stadier, hvor det stadig udest?r en del udvikling inden produktet, servicen eller teknologien er f?rdigudviklet – og der m? ikke i st?rre omfang v?re ydet ekstern finansiering til idéen.

   Hvis du allerede har etableret din virksomhed, skal du v?re founder og have en betydende ejerandel.

   Skal ans?gningen skrives p? dansk eller engelsk?
   Det er op til dig. Der er b?de en engelsk og en dansk version af ans?gningsskemaet.

   Ans?g som et team

   Kan min startup s?ge som et team?
   I kan s?ge som et team p? op til tre personer.

   Vi er et team p? tre personer. To af os er udl?ndinge, der studerer i Danmark. Kan vi alle s?ge?
   Ja, udl?ndinge med dansk uddannelse er velkomne til at s?ge, og I kan s?ge som et team p? op til tre personer. V?r opm?rksom p?, at ikke-EU borgere skal ans?ge om et s?rligt iv?rks?ttervisum for at kunne drive selvst?ndig virksomhed i Danmark.

   Vi er et team p? tre personer, men kun én af os lever op til ans?gningskravene. Kan vi s?ge som et team?

   Nej, hvis I vil s?ge som et team, skal I alle leve op til kravene. Men, den fra teamet, der lever op til kravene, er meget velkommen til at ans?ge p? vegne af teamet og teamets forretningsidé.

   Kan mine ikke-Innofounder teammedlemmer deltage I m?der, workshops, co-working space etc?
   Du er meget velkommen til at medbringe dit team til workshops og m?der. Dine teammedlemmer skal selv betale for deres pladser i co-working spacet. Vi har dog forhandlet os frem til nogle meget favorable priser.

   Innofounder-forl?bet

   Kan jeg deltage, selvom jeg bor langt fra K?benhavn?
   Ja. Det vil dog kr?ve, at du rejser for at m?des med din mentor – som vil v?re lokaliseret i en af de fire st?rste byer – mindst hver anden uge, samt rejser til K?benhavn ca. en gang om m?neden til workshops.

   Hvor ofte skal jeg rejse til K?benhavn?
   Minimum én gang om m?neden, afh?ngigt af hvor din mentor bor. Du er ansvarlig for din egen kost og logi i forbindelse med mentorm?der og workshops.

   Hvor meget tid optager Innofounder-forl?bet?
   Innofounder er en fuldtidsbesk?ftigelse. Deltagelse p? et Innofounde-forl?b kr?ver, at du er i stand til at arbejde fuld tid (min. 37 timer om ugen) p? din startup i l?bet af de 12 m?neder, forl?bet varer.

   Hvad g?r jeg hvis jeg skal p? ferie?
   Ferie afholdes i henhold til Ferieloven – op til 25 dage om ?ret.

   Ferie m? dog ikke falde sammen med aktiviteter under Innofounder-forl?bet.

   Er deltagelse i Innofounder aktiviteter (workshops, mentorm?der mv.) obligatoriske?
   Ja. Hvis du er kommet ind i programmet, er det at v?re en Innofounder dit job. Du skal deltage i alle Innofounder aktiviteter – og g?re det med nysgerrighed, villighed til at l?re og bidrage, og generelt have en positiv attitude.

   Vil programmet foreg? p? engelsk eller dansk?
   Al kommunikation p? Innofounder Graduate, inklusiv alle workshops og masterclasses, er p? engelsk.

   Vil jeg m?de investorer?
   Ja. Mange af vores eksperter, som I vil m?de til de m?nedlige workshops, er investorer. I vil ogs? m?de investorer b?de til mini demo-dagen og til demo-dagen. Derudover?vil jeres mentor ogs? introducere jer til Innofounder-netv?rket best?ende af investorer og andre centrale akt?rer i det danske og internationale iv?rks?tter-?kosystem.

   Finansiering

   Hvis vi ans?ger som et team, vil alle s? modtage det m?nedlige stipendium og det s?rlige tilskud?
   Ja, I vil hver is?r modtage b?de det m?nedlige stipendium p? 15.000 kr. og det s?rlige tilskud p? 35.000 kr.

   Hvad kan jeg bruge det m?nedlige stipendium p? 15.000 kr. p??
   Stipendiet er til at d?kke dine leveomkostninger. Betragt det som du ville betragte din normale l?n.

   Hvad kan jeg bruge det s?rlige tilskud p? 35.000 kr. p??
   Tilskuddet kan anvendes til at d?kke s?rlige ydelser, materialer eller transportomkostninger i relation til udviklingen af iv?rks?tteridéen. Det kan dog ikke bruges til k?b af forbrugsgoder s?som computer, telefon, forplejning og lignende. Du skal aflevere et slutregnskab vedr?rende det s?rlige tilskud. Se punkt 6.1 i retningslinjerne.

   M? jeg tjene penge ved siden af tilskuddet fra Innofounder – Graduate?
   Du m? tjene op til 10.000 kr. om m?neden ved siden af dit Innofounder tilskud. Dette inkluderer l?n fra din virksomhed. Du m? ikke tjene mere end 5.000 kr. fra deltidsarbejde, der ikke er relateret til din virksomhed.

   Betaler jeg skat af de penge, jeg f?r igennem Innofounder – Graduate?
   Det m?nedlige stipendium indberettes til SKAT som skattepligtig B-indkomst.

   Tilskuddet udbetales enten personligt eller til en virksomhed. Tilskud udbetalt personligt kan d?kke moms og indberettes til SKAT som skattepligtig B-indkomst via dit CPR-nummer. Tilskud udbetalt til en virksomhed kan ikke d?kke moms og indberettes til SKAT via virksomhedens CVR-nummer.

   Experienced
   Hvem kan s?ge?

   Du kan s?ge Innofounder Experienced, hvis du b?de har:

   • v?sentlig erhvervs- og/eller forskningserfaring, som giver et betydeligt afs?t for din idé og dens udvikling (det betyder, at du f.eks. skal have en betydelig brancheindsigt og forst?else for markedet).
    ?
   • en videreg?ende uddannelse.
   Hvad s?ger jeg om?
   • Et m?nedligt stipendium p? 30.000 kr. som du kan betragte som l?n.
   • Et s?rligt tilskud p? 100.000 kr. til at underst?tte udviklingen af din iv?rks?tteridé.
   Hvordan foreg?r forl?bet?

   Innofounder Experienced lanceres i f?rste omgang i en version 1.0 med henblik p? at udvikle og designe en endelig version.

   Du vil derfor blive fulgt og bedt om at levere input om dine erfaringer undervejs, s? vi kan designe det optimale programforl?b med relevante aktiviteter for dig og kommende ans?gere.?

   FAQ
   • Hvem kan s?ge om at blive en del af Innofounder?Experienced?
    Du kan s?ge om at blive Innofounder, hvis har en v?sentlig erhvervs- og/eller forskningserfaring, som giver et betydeligt afs?t for din idé og dens udvikling. Det betyder, at du f.eks. skal have en betydelig brancheindsigt og forst?else for markedet. Du skal desuden kunne redeg?re for, hvordan din erfaring er relevant for din idé. Desuden skal du have en videreg?ende uddannelse.
    ?
   • Hvor langt fremme skal jeg v?re med min iv?rks?tter idé?
    Din iv?rks?tteridé skal befinde sig i de tidlige faser, hvor der fortsat udest?r en del udvikling, inden produktet, servicen eller teknologien er f?rdigudviklet, og forretningsmodellen er p? plads. Det indeb?rer ogs?, at der ikke allerede m? v?re skabt en st?rre oms?tning baseret p? idéen. Der m? dog godt v?re foretaget testsalg. Det indeb?rer desuden, at der ikke i st?rre omfang m? v?re skaffet anden ekstern finansiering til idéen og til den udvikling, der forest?r.
    P? den anden side, skal godkendte idéer typisk have n?et et vist niveau af modenhed og have v?ret igennem indledende tests, et udviklet proof-of-concept eller en tidlig prototype, s? Innofounder-forl?bet bygges p? et reelt grundlag.
    Hvis der allerede er etableret en virksomhed, skal dette v?re en ny virksomhed, der prim?rt er baseret p? iv?rks?tteridéen og uden andre produkter p? markedet.?Hvis der ikke er etableret en virksomhed, skal der oprettes CVR-nummer ved optagelse p? programmet.
    Se ogs? vurderingskriterierne under punkt 4 i?retningslinjerne.
    ?
   • Er Innofounder rettet mod bestemte typer virksomhed?
    Nej, der er ikke nogle begr?nsninger p?, hvilke type idéer vi st?tter, s? l?nge idéen er innovativ og har potentiale til at blive til en b?redygtig forretning. Se evalueringskriterierne under punkt 4 i?retningslinjerne.
    ?
   • Jeg har allerede etableret min virksomhed. Kan jeg s?ge?
    Ja du kan s?ge, selvom din virksomhed er CVR-registreret. Men din virksomhed skal v?re i de tidlige stadier.
    Hvis du allerede har etableret din virksomhed, skal du v?re founder og have en betydende ejerandel.
    ?
   • Skal ans?gningen skrives p? dansk eller engelsk?
    Det er op til dig. Der er b?de en engelsk og en dansk version af ans?gningsskemaet.
    ?
   • Kan min startup s?ge som et team?
    I kan s?ge som et team p? op til tre personer.
    ?
   • Vi er et team p? tre personer, men kun én af os lever op til ans?gningskravene. Kan vi s?ge som et team?
    Nej, hvis I vil s?ge som et team, skal I alle leve op til kravene. Men den founder fra teamet, der lever op til kravene, er meget velkommen til at ans?ge p? vegne af teamet og teamets forretningsidé.
    ?
   • Hvis vi ans?ger som et team, vil alle s? modtage det m?nedlige stipendium?og det s?rlige tilskud?
    Ja, I vil hver is?r modtage b?de det m?nedlige stipendium p? 30.000 kr. og det s?rlige tilskud p? 100.000 kr.
    ?
   • Hvad kan jeg bruge den m?nedlige finansiering p? 30.000 kr. p??
    Finansieringen er til at d?kke dine leveomkostninger. Betragt det som du ville betragte din normale l?n.
    ?
   • Hvad kan jeg bruge det s?rlige tilskud p? 100.000 kr. p??
    Bel?bet kan anvendes til at d?kke s?rlige ydelser, materialer eller transportomkostninger i relation til udviklingen af iv?rks?tteridéen. Det kan dog ikke bruges til k?b af forbrugsgoder s?som computer, telefon, forplejning og lignende. Du skal aflevere et slutregnskab vedr?rende det s?rlige tilskud. Se punkt 6.1 i?retningslinjerne.
    ?
   • Betaler jeg skat af de penge, jeg f?r igennem Innofounder?
    Det m?nedlige stipendium indberettes til SKAT som skattepligtig B-indkomst.
    Bel?bet udbetales enten personligt eller til en virksomhed. Bel?b udbetalt personligt kan d?kke moms og indberettes til SKAT som skattepligtig B-indkomst via dit CPR-nummer. Tilskud udbetalt til en virksomhed kan ikke d?kke moms og indberettes til SKAT via virksomhedens CVR-nummer.
   Experienced - FAQ
   Hvor langt fremme skal jeg v?re med min iv?rks?tter idé?

   Din iv?rks?tteridé skal befinde sig i de tidlige faser, hvor der fortsat udest?r en del udvikling, inden produktet, servicen eller teknologien er f?rdigudviklet, og forretningsmodellen er p? plads. Det indeb?rer ogs?, at der ikke allerede m? v?re skabt en st?rre oms?tning baseret p? idéen. Der m? dog godt v?re foretaget testsalg. Det indeb?rer desuden, at der ikke i st?rre omfang m? v?re skaffet anden ekstern finansiering til idéen og til den udvikling, der forest?r.

   P? den anden side, skal godkendte idéer typisk have n?et et vist niveau af modenhed og have v?ret igennem indledende tests, et udviklet proof-of-concept eller en tidlig prototype, s? Innofounder-forl?bet bygges p? et reelt grundlag.

   Hvis der allerede er etableret en virksomhed, skal dette v?re en ny virksomhed, der prim?rt er baseret p? iv?rks?tteridéen og uden andre produkter p? markedet.?Hvis der ikke er etableret en virksomhed, skal der oprettes CVR-nummer ved optagelse p? programmet.
   Se ogs? vurderingskriterierne under punkt 4 i?retningslinjerne.

   Er Innofounder rettet mod bestemte typer virksomhed?

   Nej, der er ikke nogle begr?nsninger p?, hvilke type idéer vi st?tter, s? l?nge idéen er innovativ og har potentiale til at blive til en b?redygtig forretning. Se evalueringskriterierne under punkt 4 i?retningslinjerne.

   Jeg har allerede etableret min virksomhed. Kan jeg s?ge?

   Ja du kan s?ge, selvom din virksomhed er CVR-registreret. Men din virksomhed skal v?re i de tidlige stadier.

   Hvis du allerede har etableret din virksomhed, skal du v?re founder og have en betydende ejerandel.

   Skal ans?gningen skrives p? dansk eller engelsk?

   Det er op til dig. Der er b?de en engelsk og en dansk version af ans?gningsskemaet.

   Kan min startup s?ge som et team?

   I kan s?ge som et team p? op til tre personer.

   Vi er et team p? tre personer, men kun én af os lever op til ans?gningskravene. Kan vi s?ge som et team?

   Nej, hvis I vil s?ge som et team, skal I alle leve op til kravene. Men den founder fra teamet, der lever op til kravene, er meget velkommen til at ans?ge p? vegne af teamet og teamets forretningsidé.
   ?

   Hvis vi ans?ger som et team, vil alle s? modtage det m?nedlige stipendium og det s?rlige tilskud?

   Ja, I vil hver is?r modtage b?de det m?nedlige stipendium p? 30.000 kr. og det s?rlige tilskud p? 100.000 kr.
   ?

   Hvad kan jeg bruge den m?nedlige finansiering p? 30.000 kr. p??

   Finansieringen er til at d?kke dine leveomkostninger. Betragt det som du ville betragte din normale l?n.
   ?

   Hvad kan jeg bruge det s?rlige tilskud p? 100.000 kr. p??

   Bel?bet kan anvendes til at d?kke s?rlige ydelser, materialer eller transportomkostninger i relation til udviklingen af iv?rks?tteridéen. Det kan dog ikke bruges til k?b af forbrugsgoder s?som computer, telefon, forplejning og lignende. Du skal aflevere et slutregnskab vedr?rende det s?rlige tilskud. Se punkt 6.1 i?retningslinjerne.
   ?

   Betaler jeg skat af de penge, jeg f?r igennem Innofounder?

   Det m?nedlige stipendium indberettes til SKAT som skattepligtig B-indkomst.

   Bel?bet udbetales enten personligt eller til en virksomhed. Bel?b udbetalt personligt kan d?kke moms og indberettes til SKAT som skattepligtig B-indkomst via dit CPR-nummer. Tilskud udbetalt til en virksomhed kan ikke d?kke moms og indberettes til SKAT via virksomhedens CVR-nummer.

   Hvordan sikrer innovationsfonden, at min idé ikke bliver delt med uvedkommende?

   Innovationsfondens ansatte, ekspertpanelet og bestyrelsen, der f?r din ans?gning at se i forbindelse med vurderingen af den, er underlagt tavshedspligt.

   Innovationsfondens medarbejdere er underlagt de generelle regler for tavshedspligt og m? derfor ikke uberettiget udnytte eller videregive fortrolige oplysninger de er kommet i besiddelse af gennem deres ans?ttelse.

   Tavshedspligten g?lder b?de under og efter ans?ttelse, og oph?rer s?ledes ikke ved udtr?den af tjeneste i Innovationsfonden.

   Hvorfor er der et i krav om videreg?ende uddannelse og hvad ligger der i kravet?

   Innovationsfonden ligger under Uddannelses- og Forskningsministeriets resortomr?de og er etableret med et overordnet form?l om at sikre, at viden bliver omsat til v?rdi.

   Derfor er form?let med fondens InnoFounder-program ogs? at underst?tte vidensbaseret iv?rks?tteri - det vil sige iv?rks?tteri, der bygger p? innovative ideer, der udspringer af en specialiseret viden.

   En videreg?ende uddannelse er en uddannelse, som bygger oven p? en gymnasial eller erhvervsfaglig uddannelse. Dvs. en videreg?ende uddannelse bygger videre p? en ungdomsuddannelse.

   P? Uddannelsesguiden kan du se?hvilke uddannelser, der er videreg?ende

   Hvorfor bliver jeg beskattet som B-indkomst?

   Jeg kan l?se mig frem til at hvert team medlem kan f? 30.000 kr. i ”l?n” om m?neden i 12 m?neder. Men jeg kan ligeledes l?se at det er registreret som b indkomst. N?r nu det er et krav at det er fuld tid i projektet, hvorfor registreres det s? som b indkomst?

   Innovationsfonden bliver ikke din ”arbejdsgiver” i teknisk forstand og kan derfor ikke opkr?ve A-skat p? den m?nedlig udbetaling p? de 30.000 kr.? Skatteteknisk er de 30.000 kr. derfor n?rmere at opfatte som et honorar. Reglen for s?danne honorarer er, at disse skal B-indkomstbeskattes og indberettes til SKAT som skattepligtig B-indkomst via dit CPR-nummer.

   Ans?gning
   Hvorn?r kan jeg s?ge?

   Der er to ans?gningsrunder til Innofounder om ?ret (for?r og efter?r).

   Ans?gningsfrister, for?r?2020:

   • Innofounder Graduate, for?r: 21. april 2020
   • Innofounder Experienced, for?r: 12. marts 2020

   Vi ?bner for ans?gninger 4-6 uger f?r deadline.

   Hvordan s?ger jeg?

   N?r vi ?bner for ans?gninger, kan du:

   1. klikke ind under ”Aktuelle s?gemuligheder”
   2. klikke p? knappen ”Ans?g”.

   Dette er et link til vores?ans?gningssystem e-grant.dk, hvor du skal udfylde et ans?gningsskema.

   I ans?gningsskemaet skal du beskrive din iv?rks?tteridé:

   • Problem og l?sning: Hvilket problem, behov eller ?nske har brugerne? Hvad best?r l?sningen i? Hvordan og hvorfor fungerer den? Og hvad er det nye ved l?sningen? (1000 tegn)
    ?
   • V?rdiskabelse: Hvilken v?rdi skaber l?sningen for samfundet, fx i forhold til at l?se samfundsudfordringer, skabe v?kst og besk?ftigelse mv.? Beskriv s? vidt muligt konkrete kvantitative og/eller kvalitative m?l for v?rdiskabelsen. (1000 tegn)
    ?
   • Historik, status og ambition: Hvorn?r og hvordan opstod idéen? Beskriv herunder din rolle i tilblivelse og udvikling af idéen. Hvor langt er du kommet med at realisere idéen, og hvad ser du som de st?rste udfordringer i forhold til at realisere den – p? kort og langt sigt? Hvilke udviklingsopgaver skal l?ses i Innofounder-forl?bet? Beskriv s? konkret som muligt de udviklingsopgaver, der udest?r.? Hvor er du, n?r forl?bet er gennemf?rt? Hvordan kan investeringen fra Innofounder v?re med til at geare udviklingen og den evt. finansiering, der yderligere er behov for? (1500 tegn)
    ?
   • Brugere, marked og konkurrence: Hvem er kunderne/brugerne, og hvad synes de om idéen? Hvordan har du unders?gt, om der er brugere og et marked for idéen? Hvordan ser markedets st?rrelse og potentiale ud? Hvem er jeres konkurrenter, og hvordan differentierer I jer fra disse? Hvad betyder konkurrencesituationen for jeres muligheder for udbredelse i markedet? Hvordan vil du sikre dig imod, at andre kopierer l?sningen? (1500 tegn)
    ?
   • Forretningsmodel: Hvordan kan der konkret tjenes penge p? idéen og etableres en b?redygtig forretning, der kan sikre udbredelsen af l?sningen? Beskriv herunder den forventede forretningsmodel, omkostningsstruktur, priss?tning, og hvordan I forventer at udbrede l?sningen i markedet. (1000 tegn)
    ?
   • Team og eksekvering: Hvilke kompetencer, herunder erhvervserfaring, har du eller de enkelte teammedlemmer til at eksekvere p? idéen? Hvordan bygger idéen p? teamets samlede erhvervserfaring og viden? Angiv I hvilket omfang det ?vrige team er knyttet til arbejdet p? iv?rks?tterideen? (Anf?r evt. som antal timer pr. uge). Hvor mangler du eller teamet kompetencer til at l?se de kommende udfordringer, og hvordan vil du h?ndtere det? (1500 tegn)
    ?
   • Milep?lsplan (kun Experienced-ans?gere): Inds?t en milep?lsplan for det samlede Innofounder-forl?b.

   Graduate-ans?gere skal desuden uploade:

   • eksamensbevis (hvis du er f?rdiguddannet)
   • karakterudskrift samt dokumentation for forventet dimittenddato (hvis du er studerende).

   Experienced-ans?gere skal desuden uploade:

   • Eksamensbeviser (maks. to sider pr. ans?ger)
   • CV med tydelig angivelse af omfang og karakter af erhvervserfaring (maks. 3 sider pr. ans?ger)
   Hvad vurderes min ans?gning p??

   Din ans?gning vurderes ud fra f?lgende kriterier:

   Nyhedsv?rdi:

   • Innovationsh?jde: At det er klart, hvordan iv?rks?tteridéen bygger p? innovative l?sninger, viden eller teknologi.
   • Konkurrencesituation: At det er klart, hvordan iv?rks?tteridéen eller eksekveringen adskiller sig fra konkurrerende produkter eller ydelser.

   V?rdiskabelse og forretningsm?ssigt potentiale:

   • Markedspotentiale: At det er sandsynliggjort, at der er brugere og et marked for iv?rks?tteridéen.
   • Udbredelse: At det er sandsynliggjort, at iv?rks?tteridéen kan udbredes.
   • ?konomi: At det er sandsynliggjort, at der p? sigt kan etableres en b?redygtig forretningsmodel.
   • V?rdiskabelse: At iv?rks?tteridéen har potentiale til at bidrage til at skabe v?rdi for samfundet, enten i form af ?konomisk v?kst og/eller en ?konomisk b?redygtig l?sning af samfundsudfordringer. Det skal v?re klart, hvordan iv?rks?tteridéen skaber v?rdi for Danmark.

   Gennemf?rsel:

   • Klarhed: At det er tydeligt, hvad iv?rks?tteridéen g?r ud p?.
   • Gennemf?rlighed: At det er sandsynliggjort, at iv?rks?tteridéen kan gennemf?res i praksis.
   • Team: At teamet omkring iv?rks?tteridéen har de relevante kompetencer til at eksekvere p? idéen.
   • ?konomisk effektivitet: At Innovationsfondens investering st?r m?l med virksomhedens risikoprofil og potentiale.

   Videref?relse:

   • Videref?relse: At det er sandsynligt, at Innofounder-forl?bet kan l?fte idéen til et niveau, hvor den kan videref?res inden for rammerne af egen virksomhed, evt. ved hj?lp af ekstern kapital. Det t?ller herunder positivt, hvis investeringen fra Innofounder kan bidrage til at geare den yderligere finansiering, der er behov for at kunne realisere iv?rks?tteridéen.

   Din ans?gning bliver vurderet af medarbejdere i Innovationsfonden.

   Hvorn?r f?r jeg svar p? min ans?gning?

   Du kan forvente at f? svar p? din ans?gning ca. en m?ned efter ans?gningsfristen.

   Invitation til at pitche din idé
   De bedste ans?gere inviteres til at pitche deres iv?rks?tteridé for et ekspertpanel best?ende af personer med en bred erfaring inden for iv?rks?tteri.

   Panelet indstiller herefter til Innovationsfondens bestyrelse, hvilke ans?gere der skal optages p? programmet.

   Bestyrelsen tr?ffer herefter den endelig afg?relse.

   Aktuelle pitch-datoer

   Innofounder Experienced:

   • 12. og 13. november 2019 i K?benhavn
   • 15. november 2019 i Aarhus

   Innofounder Graduate:

   • 14. januar 2020 i K?benhavn
   • 16. januar 2020 i Aarhus
   Hvorn?r skal jeg starte forl?bet?

   Du skal p?begynde dit Innofounder Experienced forl?b senest 4 m?neder efter, du har f?et tilsagn.

   Du skal p?begynde dit Innofounder Graduate forl?b hhv. 1. marts (hvis du?s?ger i efter?ret) og 1. september (hvis du?s?ger i for?ret).

   Kontakt
   Mails og telefonnumre

   Innofounder Graduate

   Mail: hello@innofounder.dk

   Tel. +45 3369 3369

   Tr?ffetid: 9-12 p? hverdage

   ?

   Innofounder Experienced

   Mail: innofounder@innofond.dk

   Tel. +45 6190 5003

   Tr?ffetid: 9-12 p? hverdage