Landdistrikts-
v?kstpilot

Virksomheder i landdistrikterne som har en god idé til et udviklingsprojekt kan s?ge om midler til at ans?tte en kandidat?med en videreg?ende?uddannelse.

Landdistriktsv?kstpiloter?skal i virksomheden spille en central rolle i at skabe, drive og udvikle et veldefineret projekt.?

Projektet kan f.eks. omhandle udviklingen af nye produkter, nye markeder, services eller nye produktionsmetoder, og det er helt centralt, at projektet kan f?re til nye muligheder for virksomheden, og at det har et anseeligt?forretningsm?ssigt?potentiale.

Innovationsfonden?investerer

 • 150.000 kr. i?et-?rige?projekter?
 • 300.000 kr. i to-?rige?projekter?

Det er ikke n?dvendigt p? forh?nd?at kende den kandidat, der skal ans?ttes, men det er n?dvendigt at vide, hvilken uddannelsesprofil der?eftersp?rges.?

Det er dog et krav, at kandidaten?har en uddannelsesprofil, der adskiller sig v?sentligt fra virksomhedens eksisterende?uddannelsesprofiler. Godkendes ans?gningen, har?virksomheden?fire m?neder til at ans?tte en?passende?kandidat.

Kandidaten?skal ans?ttes i en normal fuldtidsans?ttelse, og?l?nudgifter udover Innovationsfondens investering?betales af?virksomheden.

Vi har som m?ls?tning at give svar p? din ans?gning inden?for?en?m?ned.?

?

R?d og vejledning
Retningslinjer og ans?gningsskema

Vent ikke med at?s?ge

 • Ordningen har begr?nsede midler?og der?lukkes derfor uden varsel, n?r der er modtaget nok?ans?gninger.
Dokumenter
Oversigt over Landdistriktskommuner

Virksomheder der har hjemstedskommune i en af f?lgende kommuner, kan ans?ge om en Landdistriktsv?kstpilot

A

 • Assens
 • Billund
 • Bornholm
 • Br?nderslev
 • Fan?
 • Favrskov
 • Faxe?
 • Frederikshavn
 • Faaborg-Midtfyn
 • Gribskov
 • Guldborgsund

H

 • Haderslev
 • Halsn?s
 • Hedensted
 • Hj?rring
 • Holb?k
 • Holstebro
 • Ikast-Brande
 • Jammerbugt

K

 • Kalundborg
 • Kerteminde
 • Langeland
 • Lejre
 • Lemvig
 • Lolland
 • L?s?

M

 • Mariagerfjord
 • Middelfart?
 • Mors?
 • Norddjurs
 • Nordfyns
 • Nyborg
 • N?stved

O

 • Odder
 • Odsherred
 • Randers
 • Rebild
 • Ringk?bing-Skjern
 • Sams?
 • Skive
 • Slagelse
 • Sor?
 • Stevns
 • Struer
 • Svendborg
 • Syddjurs
 • S?nderborg

T

 • Thisted
 • T?nder
 • Varde
 • Vejen
 • Vesthimmerlands
 • Viborg
 • Vordingborg
 • ?r?
 • Aabenraa
Kontakt
Landdistriktsv?kstpilot og InnoBooster hotline?

Telefontid 9-12:?Tlf. 61 90 50 05, mail:?ldvp@innofond.dk

Tekniske sp?rgsm?l omkring ans?gningssystemet e-grant
Telefontid?9 -12:?Tlf:?33 92 91 90, mail:?support.e-grant@fi.dk