Projektadministration

Hent?dokumenter fra det tidspunkt, du?indsendte din ans?gning.
Scroll ned for at finde program.

Grand Solutions
Innobooster
Retningslinjer: Fra den 18. december 2017 -
Retningslinjer: Fra den 15. februar?2016 - den 17. december?2017

Hent?retningslinjer og regnskabsskema?nedenfor.?Husk ogs? at l?se betingelserne for bevillingen i dit?bevillingsbrev.

Dokumenter
Retningslinjer: Fra den 1. august til den 8. december 2015

Hent?retningslinjer og regnskabsskema?nedenfor.?Husk ogs? at l?se betingelserne for bevillingen i dit?bevillingsbrev.

Du finder det relevante regnskabsskema p? din regnskabsopgave i?e-grant.

Undg?, at dit projektregnskab bliver afvist, ved at s?rge for?f?lgende:

  • Alle udgifter skal dokumenteres via fakturaer eller?kvitteringer.
  • Alle udgifter skal angives uden?moms.
  • Rejseomkostninger kan kun indbefatte udgifter til fly og?hotel.
  • Udregningsskemaet til l?n skal udfyldes med oplysninger for hver person, der har arbejdet p? InnoBooster-projektet i regnskabsperioden. Det eksakte bel?b beregnet i udregningsskemaet skal overf?res til?regnskabsskemaet.
  • Husk, at du maksimalt kan anmode om at f? udbetalt op til 85% af bevillingen, indtil du har afleveret dit sidste regnskab?samt evalueringen og pr?sentation af?projektforl?bet.
  • Husk, at du selv skal udfylde det bel?b, der udg?r?IF-investeringen for perioden. Det skal udfyldes i felt D24 p? regnskabsskemaet og b?r som udgangspunkt ikke overstige 33%. Hvis der ikke forventes at blive udbetalt tilskud for perioden, skal feltet udfyldes med 0,00?kr.?
Dokumenter
Erhvervsforsker
Erhvervs-ph.d.

Regnskab?for ErhvervsPhD-bevillinger

Virksomheden skal indsende ét regnskab for hele projektet ved afslutningen af projektet. Herefter vil vi afregne med virksomheden.

Revisorerkl?ring

Virksomheden skal indsende en revisorerkl?ring sammen med?regnskabet. Revisor kan bruge eget skema, s? l?nge det mindst indeholder de oplysninger, der er i skemaet nedenunder.

Alle dokumenter indsendes via www.e-grant.dk.

Sp?rgsm?l om regnskab og udbetaling kan rettes til Innovationsfonden p? tlf. 6190 5087?kl. 9-15?p? hverdage eller via e-grant.

Dokumenter
Erhvervspostdoc - efter 2015

Regnskab for Erhvervspostdoc-bevillinger

Virksomheden og forskningsinstitutionen skal hver indsende ét regnskab for hele projektet ved afslutningen af projektet. Herefter vil vi afregne med begge organisationer.

Revisorerkl?ring

  • Virksomheden skal indsende en revisorerkl?ring sammen med?regnskabet. Revisor kan bruge eget skema, s? l?nge det mindst indeholder de oplysninger, der er i skemaet nedenunder.
  • Forskningsinstitutionen skal ikke indsende en revisorerkl?ring.

Slutrapport

Ved projektets afslutning skal projektparterne sammen udarbejde en slutrapport om projektet.

Alle dokumenter indsendes via www.e-grant.dk.

Sp?rgsm?l om regnskab og udbetaling kan rettes til Innovationsfonden p? tlf. 6190 5087?kl. 9-15?p? hverdage eller via e-grant.

Dokumenter
Erhvervspostdoc - f?r 2015

Ved projektets afslutning skal forskningsinstitutionen indsende et regnskab med to tilh?rende bilag. ErhvervsPostdoc’en skal desuden udarbejde og indsende en slutrapport. Vi vil derefter afregne med forskningsinstitutionen.

Alle dokumenter indsendes via www.e-grant.dk.

Sp?rgsm?l om regnskab og udbetaling kan rettes til Innovationsfonden p? tlf. 6190 5087?kl. 9-15?p? hverdage eller via e-grant.

Dokumenter
International Collaborations
2018-2019

?All applications to international projects with call opened in 2018 are governed by General Terms and Conditions for International Projects approved after 1st of Feruary 2018.

After the international call date Danish applicants in projects with international application forms must register in the e-grant portal. Approved projects will have access to on-line progress reports, financial reports, templates for auditor reports and final reports. Costs are as a general principle reimbursed after 6 months.

Bilateral programmes using IFDs application form is automatically registered in e-grant and do not need an additional registration.

Dokumenter
2014-2017: Eurostars, ECSEL, AAL, EUREKA and QuantERA

IFD administrate several programmes with links to the funding councils which merged into becoming IFD; The Council for Technology and Innovation administrating Eurostars, ECSEL, AAL and The Council for Strategic research administrating Bilateral programmes and other EU related programmes. The different terms and conditions for financing and reporting on progress reflects this diversity.

Below, you'll find documents for Eurostars, ECSEL,?AAL, EUREKA and QuantERA. All documents should be sent to oekonomiogregnskab@innofond.dk.

Eurostars participants must the programme's final report provided by the EUREKA secretary.

Dokumenter
2014-2017: Bilateral programmes and EU Co-funded programmes (ERA-nets, Bonus, JPI's)

IFD administrate several programmes with links to the funding councils which merged into becoming IFD; The Council for Technology and Innovation administrating Eurostars, ECSEL, AAL and The Council for Strategic research administrating Bilateral programmes and other EU related programmes. The different terms and conditions for financing and reporting on progress reflects this diversity.

Below, you'll find documents for bilateral programmes and EU Co-funded programmes (ERA-nets, Bonus, JPI's).

All documents should be sent to oekonomiogregnskab@innofond.dk. In some of the documents, there is a "SEND" button. It only works in the Internet Explorer browser. If your computer by default leads to the Google Chrome browser, you must copy the link and paste it in your Internet Explorer browser.

Dokumenter
e-grant
Selvbetjeningsportalen e-grant

Alle ans?gninger til Innovationsfondens programmer indsendes via?selvbetjeningsportalen e-grant. Har du sp?rgsm?l til portalen, kan du?f? mere information p? Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside, som supporterer og st?r for driften af e-grant-portalen. L?s mere her

Tekniske sp?rgsm?l omkring e-grant

Telefontid:?9?- 12,?tlf.:?33929190
Mail:?support.e-grant@ufm.dk