Publikationer

Download og l?s Innovationsfondens?udgivelser.

Rapporter
Kunstig intelligens

Rapport om kunstig intelligens i Danmark udarbejdet af?Innovationsfonden og McKinsey & Co.

Rapporten viser, at dansk ?konomi kan vokse med 35 mia. kr. ?rligt frem mod 2030. Kunstig intelligens kan ogs? betyde 9 mia. kr. ekstra om ?ret til velf?rd og offentlig service i Danmark.

Samtidig kan kunstig intelligens f? en n?glerolle i l?sningen af vores st?rste samfundsudfordringer som eksempelvis klimakrisen.

An AI nation rapport

Dokumenter
Genanvendelse af plast

Rapport fra konsulentvirksomheden McKinsey & Company og Innovationsfonden viser, at Danmark kan h?ste store ?konomiske gevinster, hvis vi bliver bedre til at genanvende vores plastikaffald.?

Plastik rapport

Dokumenter
K?nsbalance

Danske virksomheder er begyndt at se til udlandet, n?r de skal bes?tte ledige stillinger for IT-specialister, ingeni?rer og naturvidenskabelige kandidater. Og if?lge fremskrivninger bliver talentmanglen endnu st?rre i de kommende ?r. En ny rapport fra McKinsey og Innovationsfonden viser, at en indsats for at forbedre k?nsbalancen p? det danske arbejdsmarked er en del af l?sningen.

L?s pressemeddelelse i forbindelse med udgivelsen af rapporten

Dokumenter
Energibranchens investeringer i forskning, udvikling og innovation

V?ksten i forskning og udvikling af nye energiteknologier i store danske virksomheder har i ?revis udviket sig svagt og g?r uden om Danmark, viser ny analyse fra Damvad Analytics. Analysen er?bestilt af Energiministeriet, DI og Innovationsfonden.

Dokumenter
E-bog: Danmark p? verdenskortet
Cybersikkerhed

Rapporten er udviklet i samarbejde med?Deloitte, Innovationsfonden og Alexandra?Instituttet og?lokaliserer?tre omr?der, Danmark skal arbejde med for at blive en frontrunner i at udvikle?cybersikkerhedsl?sninger.

Hent rapporten nedenfor.

Dokumenter
McKinsey-analyse om?fremtidens?arbejdsmarked

Analyse?viser bl.a., at kendt teknologi er i stand til at erstatte 40 % af danskernes?arbejdstimer.

Hent analysen her.

Dokumenter
Industri 4.0 analyse: Winning the Industry 4.0 Race

Innovationsfonden har?sammen med Boston Consulting Group (BCG) udarbejdet en?ny analyse af, hvor godt rustet danske virksomheder er til Industri 4.0 - den fjerde industrielle?revolution.

L?s analysen her.

Dokumenter
Informationsfolder: St?ttemuligheder for danske?SMV’er og vidensmilj?er

Styrelsen for Forskning og Uddannelse har sammen med Innovationsfonden udgivet en informationsfolder, der oplyser om st?ttemuligheder for danske?SMV’er og vidensmilj?er, der ?nsker hj?lp til finansiering af innovationsprojekter.

Hent folderen?her.

Dokumenter
N?r offentlige investeringer i energiprojekter tiltr?kker private investorer

L?s Innovationsfonden?og?EUD′s?unders?gelse af danske energivirksomheders erfaringer med at tiltr?kke privat kapital.

L?s rapportens?resultater her.

Dokumenter
Profilfolder, effektm?ling og v?kst og besk?ftigelse gennem Innovationsfonden

Innovationsfondens profilfolder
Hent den her.

V?kst og besk?ftigelse gennem Innovationsfonden
Hent den her.

Innovationsfondens publikation om effektm?ling?
Hent den her.

Global Hot Spots of Advanced Technologies

Danish Technological Institute and IFD have jointly conducted a datamining analyses of global Hot Spots for patent families within Advanced Technologies. The thematic areas covers ICT, Material, Artificial Intelligence, Drones and Satellites, Photonics etc. The analysis was used in a workshop on 12 June?2018 with Danish key stakeholders on IFDs international engagement within Advanced Technologies.

The PowerPoint presentation of the analysis?and a short summary (PDF) is attached below.

Dokumenter
Evalueringer
Evaluering af Innovationsfonden

I september 2018 nedsatte regeringen et internationalt ekspertpanel, som fik til opgave at evaluere Innovationsfonden. M?let var at afd?kke, om fonden lever op til sit lovbestemte form?l, og om fonden varetager sin centrale rolle i det danske forsknings- og innovationssystem tilfredsstillende.

Evalueringsrapport Innovationsfonden

Dokumenter
Evaluering af InnoBooster

Den f?rste evaluering af Innovationsfondens v?kstprogram InnoBooster viser stor tilfredshed blandt virksomheder og?iv?rks?ttere.

Dokumenter
Midtvejsevaluering af MADE-projektet

Et studie i?det samarbejde mellem virksomheder og forskningsinstitutioner om nye produktionsmetoder, som er foreg?et i projektet?MADE, viser, at virksomhederne i projektet har opn?et markant fremgang i?produktiviteten.

Dokumenter
Strategier?
Investeringsstrategier inden for fagomr?de

Fremtidens Samfund
Hent den her.

English version: Trade, Services &?Society.

Industri?4.0
Hent den her.

Milj?
Hent den her.

?Turisme
Hent den her.

Bioressourcer
Hent den her.

Personlig?Medicin
Hent den her.

Sundhed?(opdateret?januar?2018)
Hent den her.

IKT?og digitalisering?(opdateret?januar?2018)
Hent den her.

Energi?(opdateret?januar?2018)
Hent den her.

English version: Energy.

Innovationsfondens strategi

Hent?strategien her.

English version: Innovation Fund Denmark 2015 Strategy.

?rsrapporter
2018

Innovationsfondens ?rsrapport 2018

2017

Innovationsfondens ?rsrapport 2018

2016

2015

2014